7.- Rituals i organització d’espais OASIS de cursos i de tallers Cooppel.-

A.- Els rituals dels jocs Cooppel són:

La salutació.-

El club, equip o grup té un portaveu elegit puntualment, mai fixe, que saluda abans de començar extenen la mà amb el número de dits extesos segons el nombre de persones que el formen: Amb els cinc dits vol dir que són 5, etc.

Abans de començar cada jugada, la partida o el partit, els tres jugadors extenen els braços en alt amb el dit índex estirat, la resta en puny, fins a tocar-se els tres dits índex.

El comiat es fa també amb els tres braços i index dels jugadors sota la mà extesa del personal bastida fent un arbre, amb l’himne “Imagina’t” un món millor.

B.- Organització d’espais OASIS com:

– Programes de ràdio on les transaccions són orals

– OASIS amb persones amb diferents aspiracions: curs, taller de demostració, taller d’aprenentatge creatiu i cooperatiu.

– Espais d’atenció personalitzada CAL i COAS