7.1.- Curs “Talent Cooppel” 2015-16 per a docents i/o estudiants universitaris.-

Objectiu general: donar a conèixer el “Talent Cooppel”, apreciar els seus efectes i recopilar la memòria col.lectiva de les seves pràctiques.-

Interessant per a docents en actiu en general.                                                                                              Més concret per a docents que a la vegada són pares, mares o bé avis o àvies. Per a mestres en actiu estudiants universitaris. Per a docents amb interessos en educació no formal.

a) Denominació de l’activitat.

Dinàmiques “Talent Cooppel” d’aprenentatge basat en projectes (ABP): Creació de jocs de Cooperació pel Diàleg, pel Joc i pel Compromís a favor de la Justícia i  la Pau a l’aula, al centre i a l’entorn educatiu.

b) Entitat organitzadora. Associació Ceradai.

c) Objectius previstos. Dominar el “Talent Cooppel” en família i a l’aula i portar a terme una experiència elegida pels seus propis actors. Respondrem tres preguntes: Com treballar fàcilment per projectes? Com ajudar a l’alumnat a aprendre a aprendre en la seva autonomia personal i iniciativa? Com implicar les noves tecnologies en els aprenentatges sol, amb ajuda i en cooperació.

d) Continguts de l’activitat. “Talent Cooppel” (Com si fos un joc formal) . Competències bàsiques. Inclusió digital i les TIC TAC. Funcionament. Organització. Protocol. Entorn. Associacions i entitats. Cooperació. Aprenentatge basat en projectes. Tècniques d’aprenentatge cooperatiu. PAT. Tutories. PI. Suport formatiu a les famílies. Valors educatius. Les competències docents d’escolta activa i l’entrevista i el tractament didàctic del dol

e) Hores de durada.30 hores

f) Dates de realització de l’activitat: octubre- 11-juny-2016. A concretar.

g) Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona . A més es poden dur a terme en diversos espais de Tarragona (Ateneu de Tarragona, Col·legis Oficials, etc.)  i d’altres municipis com Falset (ràdio Falset i/o Biblioteca Salvador Estrem i Fa) i Cambrils (casal municipal i/o centre de Càritas de sant Pere.

h) Modalitat. Semipresencial 20 hores presencial i 10 hores a distància

i) Nivell del professorat al qual s’adreça l’activitat. infantil, primària, ESO , post-obligatòria i universitària

j) Responsable directe de l’activitat. Josep Maria Ferran i Torrent, mestre, psicopedagog, professor de secundària i investigador psicosocial.

k) Nombre de places. 33

l) Relació nominal de les persones formadores o tutores. Josep Maria ferran i Torrent i altres

m) Cost de la matrícula. Gratuita

n) Pla d’avaluació de l’activitat. Assistència (min. 80%) i treball final ( un petit informe). Opcional participar com a ponent en unes jornades i/o publicació digital legal. També es pot participar en el futur com a formador de formadors en “Talent Cooppel” en altres activitats de formació permanent.

o) Tipus de difusió de l’activitat. Mesos de setembre i octubre. Pública i interna de l’associació.

 

Per a qualsevol altra informació:

Josep Maria Ferran i Torrent   info@cooppel.org

619 79 39 69  Mensajes. WahatsApp i Messenger+FCBK