1.2.- Tenim conveni de col.laboració amb les universitats: UNIR, UOC i URV.-

A.- UNIR i UOC sobre pràcticum de psicopedagogia, psicologia i pedagogia.

B.- URV sobre projecte PoNT, sobre pràcticum de psicopedagogia i pedagogia, xerrades a les aules universitàries i a l’institut a hora de els tutories. Aprenentatge servei, voluntariat i servei comunitari. Col·laboració en trobades d’investigació educativa i de projectes educatius.