1.- Marc conceptual i normatiu.-

Glossari de conceptes pedagògics i de sigles tècniques d’orientació educativa

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/orientacioeducativa/glossari/

Normativa de l’acció orientadora en l’acció educativa

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/orientacioeducativa/normativa/

Competències bàsiques.-

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/

Marc teòric que es fonamenta la Decisiologia OASIS Cooppel.-

1.- P.- Anàlisi Transaccional, PNL, EMDR, EFT, Pràctica Reflexiva, PASS (model cognitiu afectiu dels aprenentatges)

2.- E.- Plantejament de l’equipació i de les tècniques de l’aprenentatge cooperatiu.

3.- Decisionament o de les decisions mentals de l’aprenentatge en la constructivitat, contextualitat i cooperativitat.

4.- Mapes de la Ment i relats. Kieran Egan. Terapia hipnòtica Milton Erikson,