7.0.- Retest demostratiu dels efectes mentals del Cooppel.-

EN CONSTRUCCIÓ PER A PENSAR I DUR A TERME TASQUES EN RECERCA ACCIÓ SOBRE ELS EVIDENTS EFECTES MENTALS DEL COOPPEL.-

Fins ara en les nostres demostracions en els espais OASIS ( Observació i Anàlisi de Saber Interpretar els Suports  envers l’autonomia) de Tarragona, Cambrils i Falset.

I.- Marc de la Recerca- Acció.-

El Cooppel més que les capacitats té per objecte de canvi les creences de les persones, és cercar la clau per a entendre fins a aprendre com recordar-se en el futur. La clau del text sigui visual, gràfic, escrit, per a operar i organitzar la comprensió per mitjà de preguntes fins arribar a propostes. Tot considerant el model psicològic del PASS la fabricació de targetes fomenta la planificació, l’atenció i la seqüenciació. La fabricació de taulers fomenta la simultaneïtat. El fet de convertir-se en un joc de taula i/o de tauler la tasca lúdica repetitiva i l’aspecte social i el canvi de creences fa que el Cooppel sigui fàcil d’aprendre, accessible i econòmicament barat.

La Recerca-Acció està en trobar la relació entre la fabricació de targetes (localització) tenint en compte les creences fins i tot les resistències amb la construcció d’esquemes lúdics mentals estables (estels). En això podem estudiar la millora de les actituds, de les notes i de les aptituds al voltant de Cooppel: els Talents Cooppel en la recerca d’espais i temps OASIS per a practicar-lo.

Es formen generalment preguntes obertes en gran grup i es diu qui creu que es la resposta, els assistents aixequen el braç i es compten,  per exemple:

1.- Què és més gran mig metre al quadrat o la meitat d’un metre al quadrat?

En general conteste mig metre al quadrat.

2.- Sobre l’hiat ( en català)          hi+at        És una targeta que a un cop de vista es el mòbil per entendre i aplicar  que     hi+at———— i+a    i+e    i+o    i les combinacions de les lletres a,e,o

B.- Exercicis per evidenciar.-

Fins ara hem dut a terme sessions de demostració sobre tres evidències de continguts (hiat, mig metre al quadrat, vocals fortes) o bé amb un problema d’aprenentatge concret exposat pels mateixos jugadors (OASIS setmanal de Tarragona, tardes Dl,Dm, Dc) ) o sobre un problema de dol associat (OASIS mensual de Cambrils divendres tarda ) o sobre un programa de ràdio i entrevistes sobre un tema cultural de persones i projectes ( OASIS mensual de dissabte matí a Falset), així com a partir d’un text del currículum recent (OASIS trimestral aules ESO. Hora de Tutoria).

Ara ja dissenyarem sobre competències bàsiques que s’entén que s’hauria de tenir assolides amb un pretest, el test Cooppel i el post test.

Aquest sistema de retests Cooppel s’aplicarà també en la visita de museus, d’espais històrics i naturals.

Anem a iniciar un nou sistema de demostració Cooppel per retest , amb un pretest , un test Cooppel i un post test sobre competències bàsiques que haurien d’estar assolides.

-Primer. En un foli blanc partit per la meitat, primer posem unes tres a cinc preguntes sobre quelcom improvisat i que forma part de les competències bàsiques assolides. Els alumnes posen nom i cognom i responen.
Tot seguit es recull el fullet i es corregeix de forma ràpida, nosaltres ja em de tenir les respostes model i es fa en menys d’un minut. Cada resposta val un talent (Pretest Cooppel) 10 min.

-Segon s’explica el Cooppel, Sònia ja tens el power. El Cooppel és saber aprendre ara i prevenir en el saber recordar-se en el futur i fer-lo jugant, volent l’entrenament que això suposa aconseguir agilitat mental que hom mateix ha d’experimentar i agafar consciència. Les targetes són per ajudar-nos i per ajudar a altres (Breu Exposició Cooppel). Torn de paraules. 10 min.

– Tercer. Vist el resultat de l’alumnat per nosaltres, ells ho sabran al final de la sessió. Se’ls dona el full de consulta on s’explica el contingut qüestionat i els alumnes tenen que fabricar targetes Cooppel ( 1/8 de foli). Per un costat posen una pregunta i per l’altra una resposta . Unes quatre targetes màxim. (Test Cooppel)) 10 minuts.

– Quart. Al final es recullen les targetes i els fulls i es torna a fer les tres a cinc preguntes, les mateixes o semblants a les primeres i ells tenen que respondre. Cada resposta val un talent. (Post test Cooppel) 10 minuts

– Cinquè. Anotats els resultats per talents en un llistat del grup classe. Tot seguit es comparen els resultats del present post test amb el pretest. Així veuran els alumnes quin canvi hi ha en els sabers. També cal valorar les targetes fabricades també per talents. Valoració del procés i de la producció. 10 min.

Cinc tasques a 10 minuts de promig són 50 minuts.

Sobre què ?.-

Qüestiona gramaticals en català.-

Fulls de consulta ara tenim l’hiat i el diftong català. En el pretest i postest seria posar per exemple tres exercicis: un sobre una paraula i la seva divisió sil.làbica, un sobre perquè s’accentua per exemple història, etc.i el tercer exercici podria ser defineix que és hiat i que és diftong.

Qüestions atmosfèriques i meteorològiques.-

També podríem fer preguntes com:
Respon la pregunta i posa un exemple de la vida de cada dia.
Escriu el que creus sobre les qüestions següents:
1.- Què pesa més l’aire fred o el calent?
2.- Què pesa més l’aire sec o l’humit?                                                                                                             3.- Què és el vent?

Com a full de suport o font de consulta tindríem el blog:

https://sites.google.com/a/xtec.cat/meteorologia/home