9.2 .- Aportacions singulars: Decisiologia, Teoria del Risc Mental “la Ment Fràgil”. Els Nombres Decisoris (N.D.). La S.I.D.A.C. .-

La formació en aprenentatge reflexiu i col·laboratiu.-

https://sites.google.com/site/formacioarc/Introduccio

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/escola_inclusiva/dtap/modul_2/practica_2

 

1.- La “S.I.D.A.C”.   és de base Actitudinal amb relació a les creences i la identitat ferma de les persones.-

La Síndrome d’Insuficiència Decisòria (Decisiosi) de l’Aprenentatge Competencial defineix els aspectes i trets de les Actituds determinades per les barreres mentals, amb el posicionament Ego+Defensiu i de les pròpies creences autoexclusives amb els efectes negatius en l’adaptació social i amb les pròpies aspiracions condemnades a la dependència social amb mostres individualistes inadaptades dictatorials i fins i tot tiràniques.

Els principis dels Talents OASIS Cooppel són:

– Tota persona té talents inicial i final. Tota persona aprèn competències per a la supervivència.

– Hi han persones que aprenen competències diferents i a vegades contràries a les competències bàsiques curriculars oficials que J.M. Ferran, són competències individualistes de caràcter descompetencial i incompetencial.

Podem recollir els trets i estudiar els casos del “S.A.C.” com a Síndrome de l’Aprenentatge Curricular” que consisteixen en assolir barreres mentals al creixement personalitzat amb actituds defensives i amb creences autoexclusives amb efectes en l’adaptació social normalitzada entre el marc de tolerància, respecte i comprensió definidores d’aspiracions de dependència personal amb mostres individualistes, egoistes i materialistes que provoquen una inadaptació social i a vegades un comportament tirà amb els demés .

2.- Nous conceptes que aporta Josep Maria Ferran:

– Decisiologia Mental, estudi lògic de les decisions mentals intrapersonals i la seva relació amb les decisions interper-sonals i els acords. Junt amb les decisions mentals transpersonals de sentit de la vida. Relacionat amb Anàlisi Transaccional, Logoteràpia de Viktor Frankl , Anàlisi de la Construcció de Relats Decisoris ( Anàlisi CRD) de J.M. Ferran   i la teràpia breu estratègica de Milton Erikson (T.B.E.).

– La Teoria del Risc Mental (la Ment Fràgil). Tota decisió té un cost i un risc mental d’inseguretat i d’incertesa a favor de la seguretat i de la certesa que s’estudia des de les limitacions i de les potencialitats de la ment humana. La ment emmalalteix ( addicció i ansietat) davant estímuls immediats que provoquen insatisfacció creixent. Els estímuls digitals provoquen estimulació o addicció segons com s’apliquin.

– Els Nombres Decisoris. Davant una decisió es pot calcular de forma apreciativa el pes decisori amb la gravetat ( prioritat amb valors 1,2,3 i 4)  i la massa (importància amb valors apreciatius 5,6, 7 o 8). El producte reduit a la suma digital on 9 equival a 0. 0 és l’autoexclusió per sota i 9 és l’impuls per damunt. Amb la resposta mental de conformitat o disconformitat i canvi de variables i criteris en la presa de decisions fins al càlcul de Nombres Decisoris.

3.- Eines:

– Campanya:  Causa Cooppel per la Pau 2022. Donar a conèixer els Cooppel, promoure l’acolliment, acompanyament i aprenentatge, protegir la formació i les iniciatives Cooppel i permetre amb garantia de qualitat la seva pràctica i expansió a nivell local i a arreu de tot el món.

– Pràctica d’entrenament lúdic mental, cultural i social : “Talents OASIS Cooppel”

A nivell definitori els Cooppel són els compromisos personals i socials en la cooperació creativa de la fabricació individual i col·laborativa de “xuletes” com a materials dels jocs, en el seu bescanvi pel diàleg intrapersonal (diàleg interior),interpersonal (diàleg entre persones)    i transpersonal (diàleg intrapersonal i interpersonal en el sentit comú de la vida). Finalment sense oblidar les intencions en l’assaig de jugades i en l’aplec comunitari i cim col·lectiu interactiu multitudinari de partides i partits respecte als materials Cooppel.