4.- Fabricació de materials Cooppel i funcionament de la banca aprenentatge.-

Els materials que es poden fabricar són de més simple a més complexe:

A.- Targetes Cooppel

– 1.-  Targetes intercares de preguntes i respostes

– 2.- Targetes intercares d’imatge i conceptes

– 3.- Cartes són targetes per una sola cara i l’altra està buida o té el mateix síbmol o imatge

– 4.- Cromos són targetes que es peguen en un quadern per criteris conceptuals, etc.

– 5.- Trencaclosques són targetes que es col·loquen per criteris perceptius de formes, conceptuals o procedimentals.

– 6.- Postals són targetes per una cara una imatge i per l’altra un text literari, científic i/o cultural sobre un fet o un indret, que cal recordar.

– 7.- Estampes són targetes per una cara una imatge d’una persona o d’un fet de persones i per l’altra un text literari que cal recordar.

Les postals i les estampes es posen a la nevera, al capçal del llit o en llocs habituals

– 8.- Dòminos són targetes que s’aparellen de forma fixe o mòbil a la fi de cercar un nou aparellament per criteris conceptuals, procedimentals o de valors.

B.- Taulers Cooppel o Mapes de la Ment Cooppel

– 1.-  Taulers de taula tipus oca i/o parxís de tipus conceptual, mental i/o decisoris. Poden ser toponímics si són com un mapa d’un lloc, de procediments o de conceptes.

– 2.- Taulers cartellera per posar a la paret, per a pegar o enganxar targetes Cooppel mòbils.

– 3.- Pòsters és com una cartellera però les targetes són més fixes.

– 4.- Taulers de taula cartellera, són per a construir taulers més fixes.

C.- Peces de jocs de taula i de tauler reutilitzables com fitxes, monedes, daus, cartes, dòminos.