Per tal d’oferir al nostre alumnat l’ensenyament públic de qualitat i actual que es mereix, les professores i professors de l’escola de persones adultes de La Llagostaassistim a tallers sobre noves eines digitals.

En aquesta ocasió, hem après a utilitzar una pissarra digital de nova generació per afer les nostres classes més interactives i connectades amb les eines informàtiques d’avui dia.

L’educació obre portes i la pandèmia no ens les tancarà!