PSICO

La Psico és un espai pensat i dissenyat que permet que els infants (amb uns límits molts clars i seguritzadors) juguin, flueixin, descobreixin les seves possibilitats , posin en joc el seu cos, la seva imaginació, comparteixin idees, materials i propostes; permet que provin, s’equivoquin, tornin a provar, copiïn, inventin, etc.

Les possibilitats de la sala són moltíssimes i els infants les van descobrint sols, en petit grup, uns dies amb uns, uns dies amb els altres, amb els adults…; Cada setmana vivim aquest estona com un regal.

FOTOS VERMELLS

FOTOS LILES