Regne Protoctista

Paramecium

El vídeo següent mostra un parameci movent-se entre diatomees:

La mostra biològica s’ha recollit al riu Tenes, a Lliçà d’Amunt.