AVALUACIÓ DE LA FASE 1

INDICADORS D’AVALUACIÓ I VALORACIÓ

  • Grau de satisfacció respecte la informació obtinguda en la recerca i revisió bibliogràfica. La recerca bibliogràfica (com queda reflectit en les pestanyes de motivació i d’informacions d’aquest blog) ha estat molt positiva, en aquesta primera fase. Considero que puc dotar a la intervenció d’una base sòlida de recursos teòrics i pràctics per a desenvolupar el disseny en la propera fase (en l’article bases metodològiques del disseny) i fer un bon anàlisi de les dades recollides en aquesta primera fase.
  • Consens amb l’equip de professionals implicats en la intervenció en la definició de les necessitats educatives pel que fa a l’adquisició i el treball sobre consciència fonològica. 
    • La definició de la necessitat que hi ha al centre ha estat guiada per l’equip directiu. Les tutores de P5 tambe afegeixen la manca de temps com a factor important no poder incidir en aspectes concrets relacionats al procés dels aprenentatges de la lectoescriptura, així com una necessitat d’anàlisi més profund del que els cal als infants de les seves aules per poder evolucionar amb més seguretat en aquest aspecte.
    • Pel que fa a la informació recollida als qüestionaris realitzats a les turoes docents, es detecta que cal més atenció en la definició de consciència fonològica. El treball a l’aula de lectoescriptura es globalitzat, de manera que la consciència del que formen els sons de les paraules en unitats més petites és només en moments concrets (posen l’exemple del nom a P3, però en canvi no valoren la identificació de síl·labes o la identificació de les lletres de l’alfabet). La metodologia del treball per projectes del centre impulsa com a factor clau la motivació dels alumnes en els aprenentatges, aquest aspecte deixa en 3r terme la idea de que l’aprenentatge lector és necessàriament a través d’un “entrenament”, que evidentment cal que sigui motivador, però també conscient que és un aprenentatge “no natural” en l’ésser humà, sinó una necessitat cultural. Però, el fet de que es demani suport per aquesta tasca, dóna a entendre que detecten una mancanca encara que no del tot definida.
    • La definició conjunta del què i com es pot treballar la consciència fonològica l’anirem desenvolupant en les següents fases.
  • Grau de desenvolupament dels alumnes en lectoescriptura i en els indicadors vinculats a la consciència fonològica. A l’escola utilitzen les proves Teberosky a P4 i a P5.
  • Tipologia de materials, rètols i jocs de lectoescriptura a les aules de P5. Les aules estan dotades d’alguns jocs i rètols. Tot i això, cal una estructuració i organització dels recursos que disposen tant pel que fa als jocs, com pel que fa a la visibilitat de rètols que evidenciïn patrons per a un inici a l’automatització en lectoescriptura.

En la següent fase exposo l’anàlisi de les dades bibliogràfiques, de les mestres i dels alumnes recollides en aquesta primera fase.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *