Monthly Archives: març 2018

Proves de lectoescriptura del centre.

Al centre educatiu s’utilitzen a P4 i P5 les proves d’A. Teberosky de lectoescriptura. Les proves es passen a finals de curs de P4 i a finals de curs de P5 per valorar en nivell d’aprenentatge de la lectoescriptura dels alumnes.

Aquests són els resultats dels alumnes de P5, subjectes de la intervenció, a finals del curs passat quan cursaven P4.

Resultat dels subjectes de la intervenció-proves Teberosky – P4

A partir de primària l’avaluació del curs amb proves estandaritzades es realitza amb les proves ACL de velocitat i comprensió lectora.

Les aules i els materials utilitzats

Observant les aules es pot percebre la informació exposada per les tutores.

Els espais estan organitzats per poder dur a terme els hàbits com la data, les tasques i activitats setmanals; també hi ha mostres dels projectes que s’estan fent i algun altre concepte com la seriació numèrica.

Pel que fa a l’abecedari, no el trobem encara. Si en canvi a les aules de 1r que hi ha al costat, en el que l’abecedari d’aula s’associa cada lletra a una paraula.

Pel que fa al material més manipulatiu dels alumnes i trobem els següents recursos:

També hi ha jocs de taula en relació a la lectoescriptura, però s’utilitzen de forma més aviat lliure pels infants; és a dir, que no hi ha un registre o seguiment de l’ús d’aquests materials.

Alhora, hi ha un petit racó per dos alumnes d’educació especial amb vocabulari bàsic, en un cas per una alumna nouvinguda i en l’altre, per un alumne amb TEA.

Presentació

Sóc l’Eva, estudiant en pràctiques de psicopedagogia.

Vaig començar a estudiar psicopedagogia per ampliar els meus coneixements sobre els infants, sobre com aprenen en tots els àmbits personals cognitiu, social, emocional….i per a poder-ho fer el millor possible, és necessari saber trobar i gestionar els recursos necessaris (metodològics, organitzatius, materials…), i alhora, si cal, ser capaç de generar-ne d’altres.

Sóc mestra especialista de música, i en els anys que porto treballant és l’especialitat què he dut a terme principalment. En aquest temps he observat que els alumnes amb dislèxia tenen dificultat en alguns aspectes com memoritzar seqüències alhora d’interpretar una música amb un instrument especialment melòdic. La dislèxia és un aspecte sobre el que tenia curiositat.

En sorgir-me l’oportunitat de fer el pràcticum 1 sobre aquest tema em va semblar interessant per aquest motiu i alhora, perquè tot i que és un tema molt estudiat, encara manquen estratègies d’ensenyament a les aules per a treballar i detectar la dislèxia; i per tant per alleujar el patiment als alumnes que presenten aquest trastorn en moments de vida tan delicats com és la primera infància.

Així doncs, en aquest tram final dels estudis, estic contenta d’haver si més no, adquirit més eines per a assolir aquest objectiu tan ambiciós que em plantejava en iniciar els estudis de psicopedagogia. Tot i això, com més he anat avançant, més penso en allò que digué Sòcrates,  “Només sé que sé que no sé res”.