Fase 4: Anàlisi dels resultats

Articles relacionats amb la fase 4

OBJECTIUS

 1. Buscar criteris comuns d’interpretació dels resultats obtinguts, basats en la informació recollida en la 1a fase i el consens establert en la 2a fase.
 2. Reflexionar sobre els resultats generals de la intervenció amb tots els alumnes pel que fa a l’evolució en lectoescriptura.
 3. Extreure conclusions dels resultats sobre els infants de P5 que han estat objecte d’estudi i sobre el treball pedagògic en consciència fonològica al centre i acordar com gestionar aquests casos en el moment i de cara a proper curs amb el pas a 1r.

ACTIVITATS I CONTINGUTS

 1. Analitzar les dades a partir d’una comparativa de l’evolució dels alumnes en lectoescriptura a partir de les proves de lectura fetes al centre educatiu i de l’evolució en la realització dels jocs i activitats a l’aula.
 2. Passar proves estandaritzades en els casos en els que es detecti manca d’evolució en l’entrenament o alguna dificultat; per detectar dos aspectes: casos de dislèxia i factors que influeixen també en els processos d’aprenentatge (nivell cognitiu).
 3. Propostes pel proper curs pel que fa al treball d’aula a P5 en relació a la lectoescriptura i sobre el traspàs a 1r dels infants amb els que s’ha realitzat la intervenció.
 4. Reflexió de la psicopedagoga sobre la pròpia intervenció.

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES

 • Anàlisi a través d’un recurs informàtic amb les dades recollides.
 • Reunió amb l’equip de treball (mestres) i amb la direcció del centre per què coneguin els resultats i es vetlli pels casos de risc.
 • Proves estandarditzades en els casos de risc per:
 • Detecció de dislèxia: Test per a la Detecció de la Dislèxia en nens (A. J. Fawcett i R. I. Nicolson). A partir dels 6 anys. Es poden tenir en compte per passar a 1r si els alumnes als qui se’ls vol aplicar encara no han fet 6 anys.
 • Nivell cognitiu: Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV). En aquest cas seria per descartar o tenir també en compte la influència d’aquest aspecte en els resultats de l’infant.
 • Proves estandarditzades: ACL del centre.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

 • Grau de millora en els resultats obtinguts, han de poder detectar:
 • Evolució en lectoescriptura dels alumnes després de l’entrenament.
 • Dificultats en casos concrets.
 • Possibles millores en la pràctica docent en forma de recursos, activitats, coneixements.