Fase1: Recollida d’informació

Articles relacionats amb la FASE 1

El punt de partida des del que inicio aquesta intervenció descriu el context i els subjectes a partir de les dades obtingudes en un primer moment.

Els OBJECTIUS d’aquesta fase són:

 1. Conèixer el paper de la consciència fonològica en el procés d’aprenentatge lectoescriptura.
 2. Conèixer les característiques pròpies dels infants de 5-6 anys.
 3. Definir conjuntament el treball en lectoescriptura que es fa a les aules de P5 per detectar els punts forts i febles en el treball de consciència fonològica.
 4. Recollir informació sobre els alumnes subjectes de la intervenció pel que fa a aprenentatges en lectoescriptura i altres dades que puguin ser rellevants per a la intervenció.

ACTIVITATS

 1. Recollida d’informació general sobre lectoescriptura a P5 i sobre característiques dels infants en aquestes edats.
 2. Investigació sobre consciència fonològica: definició i influència en l’aprenentatge lectoescriptor.
 3. Recollida d’informació sobre:
  • Característiques dels infants amb els que es realitzarà la intervenció sobretot pel que fa a dades que es disposin d’ells en lectoescriptura.
  • Enquesta als docents P5 per detectar grau de coneixement, metodologia de treball de lectoescriptura, necessitat i tipus de suport i recursos que requereixen.
  • Conèixer com es treballa la lectoescriptura i consciència fonològica a les aules de P5 i a l’etapa d’infantil en el centre: activitats, racons, avaluació…

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES

 • Revisió bibliogràfica (tipus de fonts documentals: primàries i secundàries).
 • Estratègies de recerca.
 • Reunió amb les mestres tutores i amb la mestra d’educació especial.
 • Qüestionari als mestres sobre els aspectes de consciència fonològica que es treballen, detectant si ho fan i com.

INDICADORS D’AVALUACIÓ

 • Grau de satisfacció respecte la informació obtinguda en la recerca i revisió bibliogràfica.
 • Consens amb l’equip de professionals implicats en la intervenció en la definició de les necessitats educatives pel que fa a l’adquisició i el treball sobre consciència fonològica.
 • Grau de desenvolupament dels alumnes en lectoescriptura i en els indicadors vinculats a la consciència fonològica.
 • Tipologia de materials, rètols i jocs de lectoescriptura a les aules de P5.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *