En forma d’agulla, de llança, de cor… Les fulles de les plantes tenen una gran diversitat de formes. També n’hi ha de simples i de compostes (en aquest últim cas sovint ens confonem i ens pensem que la fulla sencera és el que en realitat només és un dels folíols d’una fulla composta!).

En aquesta activitat farem un mostrari de la diversitat foliar de les plantes del nostre entorn. Podrem dibuixar les fulles sobre el paper, fotografiar-les o, millor encara, assecar-les i encolar-les directament (per assecar les fulles podeu seguir les instruccions que apareixen a l’activitat Confecció d’un herbari).

Per poder fer bé l’activitat, heu de saber reconèixer correctament les parts d’una fulla:

També heu de ser capaços de diferenciar entre una fulla i un folíol. Als continguts 11.1. Característiques generals de les plantes amb flor podeu trobar la informació necessària.

Amb l’objectiu de tenir la informació més a mà, podeu descarregar-vos els criteris de classificació de les fulles segons la seva morfologia:

I ara és el moment que cadascú de vosaltres surti al pati, al jardí, al carrer, al parc, al camp o al bosc per recol·lectar, dibuixar i/o fotografiar la màxima varietat possible de fulles. Si recolliu mostres, intenteu agafar-ne una petita porció que permeti la identificació posterior de l’espècie, sempre respectant la planta i evitant malmetre-la (també heu de tenir cura de no recol·lectar mostres allà on no estigui permès fer-ho (parcs municipals amb indicació expressa, parcs naturals, propietats privades, etc.)).

Si feu fotografies, aquestes hauran de mostrar la fulla en primer pla. Si dibuixeu la fulla, l’haureu de repassar amb retolador de punta fina negra i pintar-la amb llapis de colors sense pressionar gaire.

A continuació disposeu de les plantilles per classificar les fulles segons la seva morfologia (les podreu omplir posant “x” allà on pertoqui):

Fulles petites:

Fulles grans:

Fulles molt grans (etiqueta per adherir a una cartolina de la mida apropiada):

Col·laboreu tota la classe i aneu completant el mostrari al llarg del curs. L’activitat la podeu fer en paper i decorar la classe o, fins i tot, fer una exposició a l’institut, o també podeu fer-la en format digital i publicar-la al portafolis personal o a la web del centre.