Les roques ígnies es formen per consolidació d’un magma. En funció de diversos factors com la velocitat de refredament, la pressió i l’estabilitat del medi, factors que es troben directament en relació amb els ambients de consolidació (plutònic, filonià o volcànic), aquestes roques adopten unes o altres textures (continguts 5.4. Anatèxia i vulcanisme).

Les textures ígnies més destacades són:

– Granuda

– Aplítica

– Pegmatítica

– Porfírica

– Microcristal·lina

– Vítria

Us proposo la creació d’un joc. Es tracta de fer 3 cubs, que es faran servir com a daus per a avançar per les caselles. El jugador guanyador serà el que arribi abans a la meta. Organitzeu-vos en equips de 3 – 4 alumnes per fer l’activitat.

Creació dels cubs

Podeu confeccionar els cubs de tres maneres diferents (mitjançant origami, plegant una figura desenvolupada o unint quadrats). Com que s’han de fer 3 daus, què tal si feu un de cada?

Origami

Per tal de crear un cub d’una manera divertida i creativa es pot utilitzar la tècnica de l’origami, que consisteix en plegar paper per crear figures tridimensionals.

Per fer el cub, cal construir primer 6 peces plegades iguals. Es tracta dels mòduls Sonobe:

A continuació, cal muntar les 6 peces Sonobe:

La unió dels 6 mòduls de Sonobe forma el cub:

Figura desenvolupada

El cub és un volum que es pot desenvolupar sobre el pla com a 6 quadrats idèntics. Això permet dibuixar una plantilla sobre cartolina, retallar-la, doblegar els costats i enganxar-los amb cola de barra:

Unió de quadrats

Una altra manera de crear un cub és retallant 6 quadrats idèntics i independents i després unir-los per dins i per fora mitjançant cinta de carrosser o esparadrap. Això permet utilitzar altres materials que no es poden plegar fàcilment, com el cartró, el cartró ploma o la fullola de fusta.

Figuració de les cares dels cubs

Cub de textures

Hi ha 6 tipus texturals fonamentals a les roques ígnies, que són els que apareixen al principi de l’activitat. A cadascuna de les 6 cares del cub heu d’indicar una textura diferent. Per fer-ho, heu de dibuixar sobre paper blanc i amb retolador de punta fina negra un quadrat de la mida de les cares del cub. A dins, dibuixeu els cristalls minerals amb la textura corresponent (heu de deixar un petit espai per a escriure el nom de la textura). Després pinteu els diferents minerals amb llapis de colors. En el cas de la textura microcristal·lina, podeu representar la textura mitjançant puntets, i en el cas de la textura vítria, senzillament pinteu amb llapis de color sense utilitzar el retolador de punta fina negra. Finalment, retalleu els quadrats i enganxeu-los a les cares del cub.

Cub de fotografies

Heu d’escollir 6 fotografies d’internet que mostrin clarament les 6 textures ígnies. Escolliu imatges prou grans com perquè no perdin qualitat a l’hora d’imprimir-les. Imprimiu-les en paper i retalleu-les a la mida de les cares del cub.  Després enganxeu-les amb cola de barra.

Cub d’ambients de consolidació

Hi ha 3 ambients de consolidació (l’ambient plutònic, l’ambient filonià i l’ambient volcànic). Realitzeu 3 dibuixos esquemàtics que il·lustrin cadascun d’aquests ambients (en realitat els heu de fer per duplicat, per tal de completar les 6 cares del cub). La mida dels dibuixos ha d’estar relacionada amb la de les cares del cub, doncs després els haureu de retallar i enganxar. Repasseu amb retolador de punta fina negra i pinteu amb llapis de colors. Escriviu en algun espai el nom de l’ambient corresponent. Quan enganxeu els dibuixos, procureu posar els ambients repetits en cares oposades del cub.

Taulell del joc

Dibuixeu en una cartolina de mida DIN A3 l’esquema en secció d’un volcà. Podeu ajudar-vos de qualsevol model d’internet, però procureu que aparegui al dibuix la cambra magmàtica, la xemeneia volcànica i la projecció de material piroclàstic a l’atmosfera. El recorregut que realitza el magma, des de l’interior fins a l’exterior, pot ser el recorregut de les caselles del joc. Dibuixeu-les també, procurant que totes les caselles tinguin la mateixa mida, excepte la casella de sortida i la casella d’arribada. Decidiu quantes caselles ha de tenir el joc, en funció també de quines siguin les vostres normes de joc.

Les fitxes del joc

Escolliu alguns còdols d’una mida adequada per utilitzar-los com a fitxes del joc. Si és possible, intenteu que siguin còdols de roques ígnies, però també poden ser cristalls minerals. En cas que no disposeu ni dels uns ni dels altres, serveixen igualment altres còdols, i podeu decorar-los amb pintures o escriure-hi a sobre.

Normes del joc

Essencialment el joc consisteix en tirar els tres daus per a avançar amb les fitxes les caselles del taulell i fins arribar a la meta. El que heu de decidir és quina combinació dels tres daus us permet avançar quantes caselles. Jo us proposo el següent, però decidiu lliurement les vostres normes:

1) Es llança primer el dau de les textures, després el dels ambients de consolidació i, en tercer lloc, el de les roques.

2) Si l’ambient de consolidació es correspon amb l’ambient habitual en el que es desenvolupa la textura, s’avancen 2 caselles. Si a més la roca es correspon amb la textura, aleshores s’avança el doble.

3) Si l’ambient de consolidació no es correspon amb la textura, però la textura es correspon amb la roca, aleshores s’avancen 3 caselles.

Mireu de plasmar en les normes del joc totes les possibilitats diferents, no fos que sortís alguna combinació que no haguéssiu previst i no sabéssiu com resoldre-la!