Un photocall, traduït al català com a fotoreclam, és una sessió fotogràfica dirigida a una o més persones, habitualment famoses o molt conegudes, sovint amb finalitat publicitària o de promoció.

Equip de la pel·lícula “Que Dios nos perdone”,
al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

Les fotografies es realitzen davant d’una parcarta que fa de fons i que normalment conté els logos dels promotors de l’event o el cartell oficial de l’organització. És per això que sovint es parla també de photocall referint-se a la mateixa pancarta.

Rosa Regàs, escriptora, al Festival Internacional
de Cine de Barcelona – Sant Jordi

El que us proposo en aquesta activitat és crear un gran photocall amb els bolets més habituals de la nostra geografia. Cadascú haurà de dibuixar almenys dos bolets d’espècies diferents. Després unirem tots els dibuixos i ja tindrem el nostre photocall!

Els bolets són les estructures reproductores d’alguns fongs. Aquestes estructures s’anomenen carpòfors (contenidors d’espores), i els fongs que les produeixen són de la classe Basidiomicets. L’estructura típica d’un bolet de l’ordre dels Agaricals, és la següent:

Hi ha altres bolets que no tenen la forma típica, però que són també molt habituals. Són els de la classe Ascomicets. Trobareu més informació als continguts 9.1. Fongs.

Perquè us sigui més fàcil, disposeu a continuació d’un llistat amb els noms comuns i els noms científics de les espècies de bolets més representatives de la nostra geografia. El llistat ha estat extret de la Guia dels bolets dels Països Catalans de Ramon Pascual (Ed. Pòrtic):

Instruccions per a la confecció dels dibuixos

1) Escolliu 2 o més espècies i apunteu el vostre nom al costat dels bolets escollits al llistat que penjarem a l’aula. La idea és que entre tots els alumnes de primer d’ESO pugueu dibuixar totes les espècies (no passa res si alumnes de diferents aules acaben dibuixant per duplicat algunes espècies, si és que en falten). Apunteu a la vostra llibreta les espècies escollides.

2) Busqueu per internet cadascuna de les espècies escollides i seleccioneu la foto o dibuix que trobeu que il·lustra millor les característiques del bolet que permeten reconèixer-lo i diferenciar-lo d’altres espècies. Us serà més fàcil si feu la cerca del nom científic (heu d’escriure al cercador els dos noms llatins, el de gènere i el d’espècie). Guardeu les imatges seleccionades per al seu ús posterior.

3) Utilitzeu les imatges com a model per fer el vostre propi dibuix. Heu d’utilitzar un full blanc de mida DIN A4 i orientar-lo en posició vertical, un full per a cada dibuix.

4) Amb un llapis de grafit 2HB i sense apretar, feu un esbós del bolet de manera que el dibuix estigui centrat i ocupi el màxim d’espai del full.

5) A poc a poc, i sense apretar, aneu dibuixant el bolet, començant per traços generals i anant dibuixant progressivament els detalls.

6) Una vegada hagueu completat el dibuix a llapis, repasseu les línies amb retolador de punta fina negra. Quan la tinta s’hagi assecat, esborreu el llapis.

7) Pinteu el bolet amb llapis de colors o aquarel·les.

8) Escriviu amb retolador de punta fina negra el nom comú i el nom científic en algun lloc destacat del full, al costat del dibuix. El nom científic s’ha de subratllar.

9) Signeu el vostre dibuix escrivint en algun lloc discret el vostre nom i cognom, el grup classe i la data.

 Muntatge del photocall

10) Escolliu alguna paret gran a l’institut on sigui possible col·locar una gran pancarta.

11) Enganxeu els dibuixos sobre paper d’embalar amb l’ajut de cola de barra. No deixeu cap marge entre full i full, de manera que es formi un mosaic continu. Podeu fixar a la paret el paper d’embalar en posició vertical fins a una alçada convenient i afegir altres tires de paper d’embalar fins a disposar d’un mural a la paret on hi càpiguen tots els dibuixos. Intenteu que el photocall formi un rectangle regular (per a això és necessari que feu alguns càlculs abans de començar a encolar).

Photocall de 1r d’ESO

12) Ara que ja disposeu de la pancarta, és el moment de fer-vos la foto… o les fotos! Una de grup, una altra amb tots els alumnes de primer junts… i les que vulgueu! I pensant-ho bé, què us sembla si amenitzeu una mica la foto? Seria genial si us feu la foto vestits de caçadors de bolets amb el cistell al braç!