Diuen que “val més una imatge que mil paraules”. Potser no és del tot certa aquesta afirmació, perquè llegir és en sí mateix un plaer i una font inacabable d’informació, de coneixement i de somnis, però sí és cert que el nostre cervell és capaç de processar la informació visual 60.000 vegades més ràpidament que el text. Això ho saben molt bé els periodistes i els especialistes en màrqueting, i és per aquesta raó que utilitzen habitualment el disseny gràfic per a comunicar i fer publicitat dels productes.

Una infografia és una representació visual que proporciona informació complexa d’una manera més comprensible amb l’ajuda de vinyetes i gràfics senzills.

D’una manera molt visual capturen l’atenció i comuniquen allò que es desitja de forma ràpida i significativa.

El que us proposo amb aquesta activitat és que dissenyeu 5 infografies sobre les roques sedimentàries, una infografia per a cadascun dels següents tipus de roques:

– Roques siliciclàstiques
– Roques carbonàtiques
– Roques evaporítiques
– Roques carbonoses
– Hidrocarburs

Per a cada tipus de roca haureu de centrar-vos en explicar aquests tres aspectes:

1) Quin és el seu origen? És a dir, com es forma, on es forma i quins processos experimenta fins a formar-se?

2) De què està constituïda? És a dir, quina és la seva composició química o mineral? Quins són els elements que la formen i quin origen tenen?

3) Com es pot reconèixer? És a dir, quines són les seves característiques texturals que permeten diferenciar-la de la resta de tipus de roques?

Podeu formar 5 equips de treball entre tots els companys de classe i que cada equip s’encarregui d’un tipus de roca, però els diferents equips haureu de coordinar-vos per prendre decisions de mutu acord, com el format, les eines d’edició, etc.

Quins són els passos que cal seguir per crear una infografia?

1) Escollir el tema.

En aquest cas ho teniu fàcil, perquè cada equip s’encarrega d’un tipus de roca, que haureu decidit per elecció directa o a sorts. També sabeu quins són els 3 aspectes bàsics que heu de treballar a la infografia (l’origen, la composició i la textura del tipus de roca).

2) Conèixer l’audiència.

Perquè la comunicació sigui efectiva, cal conèixer al nostre receptor. D’aquesta manera sabreu com atraure la seva atenció amb el format i el disseny, les imatges i els esquemes utilitzats, així com el text i el grau de complexitat de la informació. En el vostre cas, haureu de penjar les infografies a l’institut de manera que tots, professors i alumnes, puguin repassar els diferents tipus de roques sedimentàries. Tots els van estudiar fa temps, però segur que la memòria els falla!

3) Recopilar la informació rellevant.

Els continguts 5.2. Processos geològics externs us seran de gran ajuda, i també podeu trobar informació en llibres de text, a la biblioteca, o per internet, però trieu només fonts fiables i contrastades. És important que feu resums de tota la informació per tal d’escollir les dades més rellevants, i després transformeu els resums en esquemes visuals a l’estil dels mapes conceptuals. Això us facilitarà molt la feina descrita al punt següent.

4) Decidir l’estructura o format.

Abans de començar a dibuixar, a escollir imatges o a redactar el text, és molt important definir l’esquelet de la infografia. Això farà més senzilla la creació, la recerca i ordenació de la informació i l’impacte final en l’audiència. Cal buscar la màxima senzillesa, amb un contingut clar, ben presentat i sense distraccions. El millor és fer esbossos en paper per tenir una idea de com ocupar l’espai perquè la informació sigui més visual i atractiva, decidint on posar imatges i on posar text.

5) Escollir colors, tipologies i gràfics.

Les infografies atrauen més l’atenció si estan acolorides, sempre que no hi hagi masses colors diferents i aquests no siguin estridents (el millor és utilitzar colors pastís). D’altra part, el tipus de lletra és important per a facilitar la lectura. Podeu decidir una tipologia més formal o més divertida, però que sigui senzilla i fàcil de llegir. Finalment, els dibuixos, els gràfics i els esquemes que hagueu decidit incorporar han de ser simples, clars i atractius.

6) Crear la infografia.

Heu de decidir si feu la infografia a mà, amb l’ajuda d’algun processador de textos i altres eines informàtiques, o amb l’ajuda d’alguna aplicació específica per a crear pictogrames (per internet trobareu recomanacions de nombroses aplicacions gratuïtes). En aquest punt, com en els altres, teniu llibertat per decidir, però els 5 equips us heu de posar d’acord per a utilitzar les mateixes eines.

Una vegada hagueu acabat, cada equip haurà d’explicar als companys, amb l’ajuda de la seva infografia, el tipus de roca sedimentària treballat. En acabat, podreu penjar a alguna paret de l’institut les 5 infografies perquè tots repassin els seus coneixements.