AVALUACIÓ

Seguim compartint amb vosaltres alguns detalls del projecte “El món submarí” que van realitzar els alumnes de cicle mitjà. L’avaluació és un element en el que hem començat a introduir canvis i esperem poder implementar noves pràctiques que ens ajudin a conéixer millor el nivell d’aprenentatge dels nostres alumnes.

En el projecte “El món submarí” s’ha realitzat tant l’avaluació inicial, l’avaluació formativa, com l’avaluació final. En primer lloc la mestra va esbrinar quins coneixements previs tenien els alumnes sobre el tema triat. Van realitzar un dibuix, el van explicar per escrit i també de manera oral als seus companys. Amb aquestes idees van elaborar un mapa conceptual inicial i es va donar el tret de sortida al projecte. Aquest mapa es va anar ampliant a mesura que avançava el projecte i els alumnes anaven trasformant aquestes idees inicials, ja fos ampliant-les o modificant-les.

Pel que fa a l’avaluació formativa, s’ha realitzat en diversos moments del projecte, ja fos amb graelles d’observació, amb qüestionaris o amb rúbriques d’autoavaluació. El diàleg entre la mestra i els alumnes ha permès saber si els aprenentatges s’anaven assolint. El fet d’observar el mapa conceptual i interpretar quin camí s’estava seguint per ampliar-lo, també ha estat una eina d’avaluació. Alhora s’ha fet treball en grup i havien d’exposar la informació recollida als seus companys.

I per últim, pel que fa a l’avaluació final, la mestra va demanar als alumnes que fessin un escrit explicant el que havien après. També va poder comprovar el nivell d’aprenentatges assolits quan entre tots van verbalitzar el procés d’aprenentatge realitzat per confeccionar el mapa conceptual.

PRODUCTE FINAL: Concurs amb el Kahoot!

En iniciar el projecte del món submarí, els alumnes no coneixien encara quin seria el producte final que haurien d’elaborar. A mesura que vam avançar en el coneixement de les característiques de diversos animals van veure que seria bona idea muntar un joc de preguntes i respostes semblant al Trivial, per poder comprovar el grau d’expertesa del món submarí. La mestra els va proposar crear un Kahoot, i d’aquesta manera també farien servir eines TAC.

En acabar el projecte, cada nen i nena va pensar algunes preguntes i respostes i entre tots van elaborar el kahoot. Van convidar a les famílies a venir a l’escola, els hi van explicar el projecte i els van fer jugar al kahoot. S’ho van passar molt bé.

En altres projectes que s’han realitzat a l’escola els productes finals han anat variant: maqueta d’un castell, cotxe elèctric, curtmetratge, lapbook, representació del sistema solar, tríptics… El que estem intentant instaurar és que els nens i nenes puguin explicar el projecte als seus pares, fent una exposició de tot el que han aprés.

METODOLOGIA

En el projecte que han realitzat els alumnes de cicle mitjà sobre el món submarí, s’han seguit vàries estratègies metodològiques. La més rellevant ha estat el treball en equips cooperatius.  Per tal de cercar informació sobre algunes característiques dels animals que viuen al fons marí, els nens/es s’han organitzat en grups, triats per la mestra. No es va designar un rol específic a cada nen i nena, sinó que tots tenien clar quina era la tasca i es van organitzar per fer la cerca d’informació. Un cop recollides les dades que se’ls demanava, han explicat el que havien après a la resta de companys de la classe. D’aquesta manera tothom ha pogut fer un recull de tots els animals treballats.

Tota la informació recollida en aquesta part del procés l’han anat representant en el mapa conceptual. Una altra estratègia metodològica ha estat el visionat de vídeos o lectures de notícies relacionades amb la temàtica. A més a més de permetre als alumnes aprendre sobre la temàtica del projecte, reflexionar sobre l’estat dels oceans i el canvi climàtic, els ha ajudat a introduir continguts de llengua, com ara normes ortogràfiques i continguts de gramàtica.  També mitjançant jocs, alguns preparats per la mestra i altres creats pels alumnes, com el cas d’un kahoot, han pogut consolidar els aprenentatges realitzats en aquest projecte.

I per acabar, fem referència a l’enfocament globalitzat que intentem donar al treball per projectes. Alguns conceptes que han anat apareixent s’han treballat des d’altres àrees. Com per exemple, quan van adonar-se de la llargada d’una balena, van representar aquesta longitud al pati per comprovar com de llarga arribava a ser. Van seguir el mateix procediment amb altres animals.

PLANIFICACIÓ

En el primer moment del procés els alumnes de 3r i 4t van triar quin tema volien estudiar. Per votació, va quedar seleccionat el tema del món submarí. Després d’expressar quins coneixements previs tenien sobre el tema van decidir en quins aspectes volien aprofundir. Tenien moltes inquietuds per conèixer moltes característiques dels animals que viuen al fons del mar. Entre tots van començar a confeccionar un mapa conceptual, com a punt de partida del projecte. Van situar dos grans grups, els animals vertebrats i els invertebrats.

Per planificar el desenvolupament del projecte, van decidir que per equips de treball farien recerca d’informació sobre un seguit d’aspectes, consensuats entre ells, d’alguns animals dels dos grans grups, posant èmfasi en els animals que viuen al fons marí.

En el treball per projectes intentem que la planificació la facin els alumnes, ja que a partir de les seves inquietuds sobre el que volen aprendre, han de poder decidir quin camí seguir per construir els coneixements i ser capaços d’elaborar un pla de treball i, amb el guiatge del mestre, complir-lo.