Projecte: Reading a painting

La Història que aprenem a classe és bàsicament la política, econòmica i social de l’Europa contemporània. El temari és massa extens per acaparar totes les branques que abracen les ciències socials. És per això que realitzem aquest projecte interdisciplinar entre Socials, Anglès, Llengua, Plàstica i Informàtica per conèixer els principals estils artístics, pintors i obres més representatives de l’art del segles XVIII a XXI.

Els objectius que els professors ens proposen que assolim són:

– Reconèixer que cada època històrica té un estil artístic amb uns trets diferencials.

-Saber que la pintura és un art que aplega diferents tècniques: tremp, oli …

-Entendre que cada pintor cal contextualitzar-lo en l’ època en què va viure.

-Saber que els museus tenen una funció divulgativa, didàctica i cultural i compleixen uns criteris d’organització.

-Dominar un vocabulari bàsic en anglès relacionat amb la pintura.

Per tal d’aconseguir aquestes metes de comprensió hem fet tot un seguit d’activitats en les que hem combinat el català i l’anglès i en les que hem donat resposta a diverses qüestions:

-Com relacionar una pintura amb l’estil artístic i l’època històrica a la que pertany?

– De quina manera es reconeixen les diferents tècniques de la pintura?

-Quins són els pintors més representatius de cada època i estil artístic?

– Quina és la utilitat/funció d’una pinacoteca?

-Com s’organitza una pinacoteca?

-Quin pot ser el vocabulari bàsic d’aquest art en anglès?

Després de realitzar aquesta primera descoberta sobre l’art pictòric, hem triat un autor i una de les seves obres i hem elaborat una investigació. Hem raonat i argumentat per què hem escollit aquest autor i aquesta obra i no una altra. De tot això hem fet una descripció en el nostre Site, a la que podem accedir, mitjançant un codi QR que hem elaborat nosaltres mateixos, els “visitants” del nostre museu.

Finalment, hem fet la nostra pròpia adaptació personal de l’obra. Amb els nostres ulls, amb els nostres sentiments, amb la nostra imaginació i creativitat “hem creat” la nostra obra. Hem utilitzat la tècnica, el format, les eines i els materials que nosaltres hem volgut.

I com a última activitat, hem preparat la nostra pròpia pinacoteca, o sigui, el nostre museu,  i hem organitzat la neva exposició comentada als companys d’altres cursos.

Deixa un comentari