OBJECTIUS DEL CURS

Matèria Optativa de 3r ESO:

CULTURA CLÀSSICA

Pfra. Conxita Palanques

 

 

 

Continguts:

 

El llatí i les llengües romàniques.

La vida familiar.

La vida social.

La religió.

La ciutat.

Jocs i espectacles.

L’art i la ciència a l’antiguitat.

 

 

Avaluació:

 

En finalitzar dues unitats didàctiques farem una prova escrita.

 

A més, s’avaluarà:

                        Preguntes orals a classe cada dia de la lliçó anterior.

Presa d’apunts a classe.

                        Realització d’un treball.

                        Confecció d’un mural per parelles.

                        Tots els deures diaris fets.

                        Bona presentació de la llibreta.

Participació a classe.

Interès i bona actitud per conèixer el nostre patrimoni històric, cultural i lingüístic.

Presentació de la feina segons les pautes i normes establertes.

 

 

 

 

 

La feina s’ha de presentar en la data fixada, un treball fora de plaç no serà acceptat i, per tant, suspès. Els deures diaris s’han de fer cada dia, tres deures no fet representaran un negatiu.

 

 

            Els exàmens amb més de 10 faltes d’otografia,  se’ls restarà un punt.

           

 

 

 

 

 

 

 

Tornar aquest full a la professora signat pels pares.

Curs 2013/14

Deixa un comentari