ESPANYA (s. XVI – XXI)

ESPANYA (s. XVI- XXI)

 

ELS ÀUSTRIES o HABSBURG

Carles I “César” (1516-1556)

Felip II “El Prudente”  (1556-1598)

Felip III  “El Piadoso”  (1598-1621)

Felip IV  “El Grande” o “El rey planeta”(1621-1665)

Carles II  “El Hechizado” (1665-1700) (sense descendència)

 

ELS BORBÓ

Felip V  “El Animoso”(1700-1724) i (1724-1746)

Lluís I  “El Bien Amado” o “El Liberal” (1724)

Ferran VI  “El Prudente” o “El Justo” (1746-1759)

Carles III “El Político” (1759-1788)

Carles IV  “El Cazador” (1788-1808)

Ferran VII  “El Deseado” (1808-1833)

(Josep I Bonaparte 1808-1813) “Pepe Botella”

Isabel II “La de los tristes destinos” (1833-1868)

 

Interrupció tron Borbons/ Sexenni Revolucionari

Francisco Serrano 1868-1871

Amadeu I de Savoia (1871-1873)

Primera República

 

ELS BORBÓ

Alfons XII “El Pacificador” (1875-1885)

Alfons XIII  “El Africano” (1886-1931)

 

Segona República /Guerra Civil espanyola/Dictadura

Francisco Franco (1936-1975)

 

Democràcia

Juan Carlos I (1975…

Deixa un comentari