OBJECTIUS DEL CURS

 

CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

1r ESO

PRFA. CONXITA PALANQUES

 

 

CONTINGUTS:

 

Geografia:

       El planeta Terra.

       La representació de la Terra.

       Relleu, hidrografia i clima a la Terra.

       Mapes físics de tots els continents.

Història:

       La Prehistòria.

       Primeres civilitzacions: Mesopotàmia i Egipte.

       Història antiga: Grècia i Roma.

       L’herència de la cultura clàssica a Catalunya.

 

 

AVALUACIÓ:

 

En finalitzar cada unitat didàctica hi haurà una prova escrita.

 

A més, s’avaluarà:

 

            Preguntes orals a classe cada dia de la lliçó anterior.

            Presa d’apunts a classe.

            Realització d’un treball monogràfic cada trimestre.

            Confecció i exposició a classe d’un mural per grups.

            Presentació de tots els mapes físics.

Tots els deures diaris fets.

            Bona presentació de la llibreta.

Participació a classe.

Interès i bona actitud per conèixer el nostre patrimoni històric, cultural i lingüístic.

 

La feina s’ha de presentar en la data fixada, un treball fora de plaç no serà acceptat i, per tant, suspès.

 

Els deures diaris s’han de fer cada dia: 3 deures no fets representaran un negatiu a la nota.

 

 

Deixa un comentari