Treballs de Recerca

 * Propostes de treballs de recerca

Aquí us presentem els treballs de Recerca que proposa el departament de Ciències Experimentals per al proper curs escolar 11-12.

Estudi de la vegetació de les dues cares de la muntanya.

Realització d’un herbari virtual o/i físic de la vegetació de dues cares d’una muntanya de la Terra Alta mitjançant treball de camp. Realització d’un quadern de biòleg.

Hidrografia de la Terra Alta: el riu Canaletes.

Descripció i estudi sistemàtic del riu Canaletes: cabal, conca, perfil hidrogràfic, règim fluvial, tipus de relleus, anàlisi d’aigües, vegetació i fauna associada, determinació de l’estat  ambiental de diferents trams del riu,…

Control mediambiental d’aigües

El treball consistiria en determinar el nivell de qualitat d’una mostra d’aigua que pot provenir d’un riu, d’un embassament, d’un aiguamoll, d’un abocament industrial… És possible comparar la qualitat d’una aigua mostrejada en dos punts diversos del riu, o bé fer-ho amb mostres d’entrada i sortida d’una depuradora…

Les determinacions a fer per tal de determinar si l’aigua és o no de qualitat són els que marca ISQA (Índex Simplificat de Qualitat de l’Aigua) que són pH, conductivitat, residu sec, DQO i oxigen dissolt, però es poden determinar altres paràmetres que ens ajudaran en la determinació depenent d’on provingui l’aigua com els nitrats i nitrits, clorurs, sulfats, amoni …

Estudi dels principis actius de diferents fàrmacs

Principis actius de síntesi i d’origen natural. Estructura, obtenció, propietats i efectes en l’organisme d’algun grup de fàrmacs (analgèsics, antibiòtics) .

Fer un estudi dels diversos components d’un fàrmac és una tasca per la qual no estem químicament preparats però si que podem determinar el principi actiu de diversos fàrmacs que podeu trobar a qualsevol farmaciola:

4.1 Determinació de l’amoníac en l’Afterbite

4.2 Determinació del ferro en diversos comprimits antianèmics .

4.3 Separació per cromatografia de capa prima alguns dels components d’una

Aspirina o un Gelocatil com el paracetamol, la cafeïna i l’àcid acetilsalicílic.

4.4 Determinació de la cafeïna i l’àcid acetilsalicílic d’una cafiaspirina.

4.5 Determinació del residu d’àcid salicílic d’una aspirina.

4.6. Quin és el millor antiàcid? Determinació dels carbonats i bicarbonats dels fàrmacs antiàcids

Investigarem sobre quin són els ingredients actius que poden neutralitzar els àcids en els antiàcids que es comercialitzen, i en quina quantitat es troben aquests principis actius

4.7 Determinació del iode del Betadine.

Estudi de malalties genètiques.

Estudi genealògic i/o estadístic d’una malaltia genètica (daltonisme, hemofília, distrofia muscular, etc.) en una població determinada.

Estudi genealògic de factors genètics.

Tots hem sentit parlar alguna vegada de les lleis de Mendel. T’has fixat en com els teus companys tenen el lòbul de les orelles?. T’animes a fer un estudi estadístic i deduir quin caràcter és més freqüent en una població, per exemple l’escola? Pots estudiar altres caràcters que no són tan evidents a simple vista: doblegar la llengua, empremtes digitals,…

Herbari de la Terra Alta: plantes, arbustos i arbres.

Realització d’un herbari virtual o/i físic de les plantes,  dels arbustos i dels arbres autòctons d’una zona de la Terra Alta mitjançant treball de camp. Realització d’un quadern de biòleg.

Estudi de la cabra salvatge.

Estudi de la població de cabra salvatge al Parc Natural dels Ports: evolució poblacional, situació actual,… a partir de treball de camp. Realització d’un quadern de biòleg.

Aprofitem bé l’energia a l’ institut? Estudi cost energètic IES Terra Alta i mesures de racionalització ús d’energia: auditoria energètica.

Per tal de no contribuir a l’escalfament global del planeta necessitem controlar el consum d’energia. Què en fem a l’ institut?

Elaboració de recursos audiovisuals de temàtica científica (química, física, biologia, geologia,…)

Elaboració de vídeos amb continguts educatius i científics de nivell d’ESO. Compren des de l’elaboració del guió fins l’edició i presentació final. La temàtica tractada pot ser de química, física, biologia o geologia.

Treball sobre programari de simulacions física.

Ús del software educatiu Interactive Physics que permet modelar, simular i explorar una àmplia varietat de fenòmens físics i crear gairebé qualsevol experiment imaginables.

Aquest programa és una potent eina per a l’aprenentatge, descobriment i aprenentatge de conceptes abstractes.

Consistirà a desenvolupar habilitats de recerca i coneixement de la física que permet a l’usuari per variar gairebé qualsevol paràmetre físic (per exemple, gravetat, força, velocitat, constants de primavera) i per mesurar el seu efecte sobre gairebé qualsevol quantitat mesurable (per exemple, la posició , l’energia, nivell de decibels).

Instal·lació d’una estació meteorològica al a l’IES.

Estudi del estris que es fan servir per estudiar el temps. Instal·lació d’una caseta  meteorològica a l’ institut i posterior estudi del clima local o estudiar algun aspecte relatiu al clima.

La química de les piles i el seu reciclatge.

Estudi de la química que hi ha a l’interior d’una pila, de com produeix energia i del aspectes mediambientals relacionats amb els residus generats que ens en desfem.

La química va molt unida a la física i per això us proposem una sèrie d’experiments que us permetran entendre i relacionar aquestes dues ciències que sovint us semblen tant llunyanes.

6.1 La bateria de Bagdad (gerro fabricat abans de l’any 226 d. C., que alguns suposen que funcionava com una pila elèctrica)

6.2 Comprovar la llei de Faraday

6.3 Determinació del coure en un llautó per electròlisis

6.4 Construcció d’una pila

6.5 Estudi de la conductivitat de diverses dissolucions

6.6 Valoracions conductimètriques.

Quan ferro hi ha al te?

L’objectiu seria determinar el contingut en ferro de diferents tes fent ús d’un mètode quantitatiu d’anàlisi anomenat “valoració” per volumetria, és a dir, per mesures de volum.

Els residus sòlids urbans. Reciclatge.

Problemàtica de les deixalles Estudi del que es pot fer i del que es fa amb els residus que generem al poble per tal d’evitar que la seva acumulació es faci insostenible.

Tècniques de tractament de residus ( incineració , abocadors ), Tècniques d’estudi d’impacte ambiental. Tècniques per al reciclatge de plàstics, metalls (piles ), matèria orgànica (compostatge) .

Quina és l’acidesa d’un vinagre i d’un vi?

Veurem si tots els vinagres tenen la mateixa acidesa, si hi ha diferència entre els vinagres de vi i els de poma, i si hi ha diferències d’acidesa entre els vins blancs i negres.

El descobriment dels elements químics.

Es tracta d’estudiar la història de com s’han anat descobrint els elements químics.

Elaboració de cosmètics naturals.

Composició. Aplicacions. Comparació amb els cosmètics farmacèutics ( cremes , locions  ) Efectes dels radicals lliures sobre l’envelliment. Estudi de mercat (enquestes) Comparació del temps d’absorció entre les cremes caseres i les comercials

La part experimental d’aquest treball es pot fer al laboratori de Química . Una vegada decidida la recepta concreta per elaborar una crema casera : “crema d’aigua de roses ” l’alumne pot anar variar la quantitat d’un dels components fins a obtenir sis cremes. I així comparar el temps d’absorció d’aquestes amb el de una crema comercial.

La part teòrica pot tractar de l’evolució del concepte de bellesa amb el temps i també de la història dels cosmètics.

Essències aplicades. Com arribar a fer un perfum. L’alquímia de las essències.”

Les tècniques que es poden utilitzar són : Extracció d’olis essencials per destil·lació de diferents substàncies (  canyella, llimona i menta ). Maceració de ( taronges, pinya, prunes i adelfa )  per obtenir una substància anomenada pre-parfum. Amb aquestes substàncies obtingudes es pot elaborar diferents perfums en el laboratori de l’ Institut.

La part teòrica pot tractar de la història dels perfums i del procediment que es segueix per elaborar un perfum .

Anàlisis microbiològic d’una bassa o piscina

Tothom a l’estiu se’n va a la platja a prendre el sol i fer un bany o bé a la piscina. Si sou una mica observadors totes les platges de Catalunya i també les piscines compleixen una normativa que les fa aptes pel bany. L’aigua ha de complir uns determinats paràmetres perquè ens puguem banyar amb garanties i la sorra també, a l’igual que el terra, els bancs de les piscines, etc. Si t’agrada saber-ne una mica més, a què esperes?

Guia geològica de ………… (triar un poble de la Terra Alta)

És freqüent que els edificis nous tinguin el que s’anomena comunament “marbres” a les parets. Es tractaria de fer un recorregut pel poble escollit i identificar les roques (sedimentàries, ígnies i metamòrfiques) que hi podem trobar, fotografiant-les i fent una guies. Caldria explicar les característiques de cada roca anomenada i situar-la en un context geològic.

* Treballs realitzats durant el curs 10-11

“Plantes medicinals dels Ports d’Horta” Joanna Gisbert.

http://blocs.xtec.cat/rosalindfranklin/wp-admin/page.php?action=edit&post=3113ps://sites.google.com/site/plantesmedicinalsdelsports/

Treball de recerca de Joanna Gisbert

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *