Activitats PEL

ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ AL PEL

Els nostres projectes ( link a les programacions en format pdf):

Project 1 –     “Let’s go Cooking” ( CS)Creative Commons License

Project 2 –     A mess in the zoo Creative Commons License

Project 3 Presentations Creative Commons License Descobriment d’altres idiomes i cultures

Project 4 Our school languages Creative Commons License Descobriment d’altres idiomes i cultures

Projecte 6This is me – Who are you? Creative Commons License Act. per introduir descriptors

TIPOLOGIA D’ACTIVITATS PEL

Volem sentir el Nadal arreu del món ( Sensibilització)Creative Commons License

(Act. de descobriment d’altres idiomes i cultures.)

Hello PEL! ( motivació)Creative Commons License Act. per conèixer l’estructura del PEL.

Imagine…. ( Sensibilització)Creative Commons License Act. d’autoavaluació i reflexió sobre l’aprenentatge.

How I learn Languages ( Reflexió- Aprendre a aprendre)Creative Commons License

•Activitats per fomentar l’autonomia.

•Activitats per introduir descriptors.

Who is who ( Sensibilització)

Tale on line ( Motivació)

Workshops ( Motivació)

Vamos a cocinar ( Cast. 3r de primària – text instructiu)Creative Commons License

Explicar un cuento ( Cast. 3r Primària – Ll. oral / Narració: el conte)Creative Commons License

Vamos a hacer teatro ( Llengua castellana – C. Superior )Creative Commons License

SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES -Grup de treball -ESPLUGUES – SANT JUST

(Competències Bàsiques en Llengües Estrangeres i Portfolio. 2009-2010)

Let’s go shopping ( CI)Creative Commons License
Objectes de la classe ( CI- plurilíngüe) Creative Commons License

Montseny’s_farm (CI) Creative Commons License

Tale Characters treasure hunt ( CM)Creative Commons License

Role play at a restaurant (CS) Creative Commons License

My town (CS) Creative Commons License

Daily activities (1r ESO) Creative Commons License

We like what we are like (1r ESO) Creative Commons License

Going shopping (3r ESO) Creative Commons License

•Activitats per involucrar als pares.

•Activitats per involucrar a altres docents del centre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *