PEL

Contatori per sitocontadores web


El Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) és un document personal dels alumnes per a la recopilació de les seves experiències i reflexions entorn l’aprenentatge de llengües i les seves cultures.

Va ser dissenyat per la Divisió de Llengües del Consell d’Europa (1988-2000) i va ser presentat públicament l’Any Europeu de les Llengües (2001).

El Departament d’Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya des de 1999 ha impulsat el desenvolupament de projectes d’innovació a través de l’anomenat programa Orator (1999-2004) . En la convocatòria del 21 de juliol de 2004 es va obrir una nova línia de participació per a l’experimentació del PEL amb alumnes de primària amb el títol: “Activitats per a l’experimentació i ús d’un Portfolio Europeu de Llengües (PEL) amb alumnes de tercer cicle d’educació primària”.

Tres centres de primària de tot Catalunya estem posant en pràctica aquesta experiència:

Ceip Canigó ( St. Just Desvern)

Ceip Prat de la Riba ( Reus)

Ceip Mas Clarà ( La Bisbal d’Empordà)

Malgrat les diferències de tipologia de centre i  d’alumnat,  treballem en equip i compartim experiències , activitats , reflexions, projectes i sobretot  il·lusió . En aquest blog hi podeu trobar una bona mostra dels resultats de tot plegat.

També tres centres de secundària porten a terme la mateixa experiència:

IES Joan Oró (Lleida)

IES Ribes ( St. Pere de Ribes)

IES manolo Hugué ( Caldes de Montbui)

Des del punt de vista pedagògic es tracta de fer reflexionar als alumnes sobre la importància de parlar llengües i sobre les estratègies que utilitzen per aprendre-les, així com de fer-los adonar de la capacitat comunicativa que van adquirint. Cal tenir en compte que parlar una llengua no és solament saber una llista de vocabulari sinó saber utilitzar-lo per a comunicar-se, per expressar sentiments, desigs, etc. Un altre aspecte molt important és el d’afavorir l’autoavaluació en la identificació de les competències comunicatives adquirides.

A nivell informatiu el Portfolio incrementa la transparència i la coherència entre les tradicions d’ensenyament i aprenentatge de llengües en els diferents països europeus. Proposa un llenguatge comú entre els ensenyaments europeus i unifica la descripció de les competències lingüístiques del Marc comú europeu de referència.

[slideshare id=599776&doc=presentaci-blog-1221511748217960-9&w=425]
COMPONENTS

  • La meva biografia lingüística

L’objectiu d’aquest document és que l’aprenent reflexioni sobre la seva identitat com a parlant i aprenent de llengües.

La biografia està dividida en cinc parts.

1. Els colors de les meves llengües

En aquesta part, l’aprenent reflexiona sobre les llengües de les quals té algun coneixement, ja sigui perquè les parla a casa, les estudia a l’escola o per algun altre motiu, i tria un color per a cada llengua que sap o aprèn.

2. Les meves experiències amb les llengües

Aquí l’aprenent recull on ha après el vocabulari i les expressions que sap, qui les hi ha ensenyat i les activitats que fa en les llengües que sap o aprèn.

3. El que aprenc en llengües

L’aprenent recull el que sap fer en cadascuna de les llengües. Aquesta part està centrada en les llengües que aprèn a l’escola, especialment, les estrangeres. Tot i això, es pot ampliar a les llengües primeres i/o a les ambientals.

4. Com aprenc llengües

En aquesta part, l’aprenent reflexiona sobre les estratègies que utilitza per recordar i aprendre paraules i frases noves i per fer-se entendre en les converses amb els altres.

5. El que sé i puc fer en les meves llengües

L’aprenent reflexiona sobre el que sap fer i avalua el seu progrés en la llengua o llengües estrangeres que estudia a l’escola. Aquesta part recull les cinc competències lingüístiques: escoltar, parlar, conversar, llegir i escriure.

Els descriptors que es troben en aquesta part corresponen al nivell A1 del Marc europeu comú de referència. A la vegada, però, inclou alguns descriptors del nivell A2 perquè aquells aprenents amb un nivell lingüístic més alt ho puguin constatar.

  • El meu dossier

El dossier és el recull dels documents, en diferents formats, que l’aprenent selecciona per il·lustrar el propi progrés en l’aprenentatge de llengües.

L’aprenent decideix quins materials mostren el nivell assolit en les diferents competències lingüístiques, els llista al dossier, els classifica i els guarda dins la capsa. És important destacar el fet que és l’aprenent qui decideix quins materials vol guardar i els que millor il·lustren el seus avenços. Això fa que l’aprenent hagi de decidir el criteri que utilitza per a aquesta tria.

Els documents que l’aprenent guardi han d’exemplificar les diferents competències lingüístiques, per tant, caldrà tenir mostres tant de produccions orals com d’escrites.

En aquest apartat, l’aprenent també recollirà mostres de documents reals, com ara postals, fotos, bitllets de transport, etc., que il·lustrin la llengua que estudia. També farà comparacions entre els costums rellevants del seu país i els del país o països on es parla la llengua que estudia.

  • El meu passaport de llengües

El passaport proporciona a l’aprenent la visió general del seu nivell d’aprenentatge en cadascuna de les cinc competències lingüístiques i en un moment de l’aprenentatge. Els nivells que apareixen al passaport es corresponen amb els del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

El passaport recull, també, les llengües que s’aprenen a l’escola i les que es parlen a casa, les experiències habituals en llengües i les viscudes durant un viatge, curs d’estiu, estada, etc.

  • La capsa

Tots tres components del Portfolio es presenten dins una capsa de cartró de color blau. Aquesta capsa és on l’aprenent desa els materials llistats al dossier.

capsa.jpg