07 – 21st Feb.

International mother language day

Dia internacional de la llengua materna

A la Conferència General de la UNESCO de l’any 1999 es va aprovar la celebració

del Dia Internacional de la Llengua Materna i es va fixar el 21 de febrer com

a data escollida. La UNESCO, amb aquesta diada, volia cridar l’atenció sobre la

fragilitat de milers de llengües que durant els darrers segles s’han anat convertint

en llengües marginals en un context de consolidació de llengües oficials i de

llengües de comunitats lingüístiques més poderoses des del punt de vista demogràfic,

econòmic o mediàtic. De fet, la majoria de les 6.500 llengües del món no

tenen un reconeixement suficient a les administracions polítiques, als sistemes

escolars o als mitjans de comunicació. El dia dedicat a les llengües maternes (i

paternes) vol contribuir a valorar les llengües de totes les comunitats lingüístiques

i a lluitar contra les discriminacions.

Hi ha una definició bàsica de llengua materna: la llengua que una persona

ha après primer (sempre que sigui una llengua en la qual es pugui expressar

completament) i amb la qual aquesta persona s’identifica voluntàriament.

Què se celebra?

L’objectiu del Dia Internacional de la Llengua Materna és promoure la diversitat

lingüística i l’educació multilingües, així com fomentar el coneixement de les

tradicions lingüístiques i culturals basat en la comprensió, la tolerància i el diàleg.

ACTIVITATS ALS NOSTRES CENTRES

A l’escola Canigó hem realitzat diferents activitats de sensibilització vers les llengües en motiu del dia internacional de la llengua materna.