Processos geològics externs

Processos d’erosió i transport > geomorfologia

Xaragalls

La vegetació és un factor determinant en els processos d’erosió de les roques en la mesura que constitueix una eficient barrera a l’acció de la pluja i de les aigües d’escolament superficial. Així, els materials tous i poc consistents com les pelites i els llims es mantenen protegits sota una cobertora vegetal densa, però en climes àrids, on la vegetació és escassa, els materials són sotmesos a una intensa erosió quan finalment arriben les pluges torrencials que els són característiques.

Els xaragalls són conjunts de valls entretallades estretes i profundes producte d’una intensa erosió de materials tous. El terme en anglès és prou suggerent: badland (terres dolentes), doncs en els terrenys afectats per xaragalls és impossible cultivar cap producte agrícola ni construir cap edificació. A més, una vegada formats els xaragalls es van estenent lateralment tot i existir cobertora vegetal degut a que es produeix un soscavament de baix a dalt, el que fa molt difícil contenir-ne la progressió.

A la fotografia s’observen materials pelítics vermells afectats per xaragalls (Gran Atles, Tadderte, al sud del Marroc).