PILE “English Through Arts & Crafts”

La nostra escola ha elaborat un PILE (Pla Integrat de Llengües estrangeres) amb la intenció de continuar avançant cap a un enfocament plurilingüe i multicultural . “English Through Arts & Crafts” (“Anglès a través de l’art i les manualitats ”) es portarà a terme durant dos cursos escolars. El seu objectiu principal és millorar la competència comunicativa dels nostres alumnes tot motivant-los i fent-los sentir la llengua anglesa com quelcom especial, important i significatiu tant a l’escola com en les seves projeccions de futur.

Enguany treballem de la següent manera:

A CICLE INICIAL es treballa en un ambient anomentat “Artists” on els alumnes experimenten i creen amb el volum mitjançant diferents materials com ara la plastilina, el fang o peces de fusta per tal de crear les seves pròpies escultures.

A CICLE MITJÀ es treballa en un taller anomenat “let’s mix colours” on els alumnes experimenten i creen les seves pròpies obres pictòriques a travès dels colors primaris i secundaris i les seves combinacions.

A CICLE SUPERIOR es treballa en un taller anomenat “cold and warm colours” en el qual els alumnes han de produir la seva pròpia versió d’una pintura de Matisse (a 5è) i de Dalí (a 6è) amb colors freds i càlids dins de la mateixa imatge. A CS es treballa també (i a CM a partir del curs vinent) treball d’autors paral·lel al treball d’autors estipulat al centre, a raó d’un autor per trimestre.

Clica aquí per veure el nostre bloc 🙂