Projectes eTwinning

 

 

 

Què és l’ eTwinning?

El projecte eTwinning és una iniciativa que fomenta l’establiment d’agermanaments escolars i el desenvolupament de projectes de col.laboració a través d’Internet entre dos o més centres de països europeus diferents sobre qualsevol tema acordat pels participants. La iniciativa no necessàriament va vinculada a un programa Comenius, malgrat que pot donar molt de suport i ajuda. Va començar l’any 2005 i està organitzat a nivell europeu pel Servei Central de Suport (SCA), amb seu a Brussel·les (www.etwinning.net) i a nivell nacional està coordinat pels respectius Serveis Nacionals de Suport. Participen entre d’altres països com ara, Alemanya, Àustria, Bulgària, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Turquia.

Què és un projecte eTwinning?

Un projecte eTwinning és un treball de col·laboració entre dos o més centres escolars europeus de països diferents sobre un tema acordat prèviament. La col.·aboració es porta a terme a través d’una plataforma a Internet i de l’ús d’altres eines TIC. Dues de les característiques més valorades de eTwinning són l’absència de requisits burocràtics i la flexibilitat. Pel que fa als tipus de projectes, la flexibilitat de la que parlem permet un ampli ventall de possibilitats, tant en les matèries i àrees treballades com a les persones participants. Tots són perfectament acceptables en eTwinning i en tots els casos hi ha exemples de bons resultats. Així, podem trobar projectes en què està implicada una sola àrea o assignatura, diverses, tot el currículum, temes transversals, o també altres aspectes de la vida escolar, com a organització de biblioteques, organització de centres … A partir d’aquí, eTwinning s’estructura al voltant de tres eixos fonamentals estretament relacionats:

Dimensió europea
Ús de les TIC
Treball en col·laboració

Qui pot participar en els projectes eTwinning?

Els perfils dels participants també són variats. Entre altres combinacions, tenim:

1. Professors i grups d’alumnes: És el tipus de projecte més comú en eTwinning. Dos professors de centres diferents es posen d’acord per desenvolupar de manera conjunta determinats aspectes del currículum. Dins d’aquest tipus, trobem també projectes amb contingut interdisciplinari, que implica a diversos professors de diverses matèries en cada centre, o projectes en què treballen els professors d’un mateix departament, desenvolupant continguts d’una assignatura o matèria en / amb diferents grups del mateix centre.

2. Grups de professors: Un grup de professors amb interessos comuns (matèries, assignatures, projectes europeus, temes transversals …) es reuneixen en un projecte i comparteixen informació, materials, debats, etc. en l’espai col·laboratiu comú (TwinSpace). Aquests projectes poden arribar a tenir una participació bastant nombrosa i són un bon punt de partida per iniciar altres projectes eTwinning amb alumnes.

3. Equips directius, orientadors, responsables de biblioteques: Els membres d’aquests equips poden trobar col·legues europeus mitjançant el cercador de socis, i iniciar projectes comuns que treballin els seus respectius àmbits d’actuació. Els objectius i continguts poden ser molt variats: comparació de sistemes escolars, intercanvi de bones pràctiques, establiment d’accions i mesures en comú o crear un context del que puguin sorgir altres projectes que impliquen a alumnes i professors dels centres participants.
Què ofereix eTwinning als participants?

eTwinning es basa en dos serveis fonamentals: l’assessorament i la formació i el reconeixement i visibilitat. Assessorament i formació.

Curs de Formació a Distància
Trobades educatius eTwinning
Informació per correu electrònic o telèfon
Kits
Xat
Diari de Projecte

Reconeixement i visibilitat

Segell eTwinning
Segell de Qualitat Nacional
Segell de Qualitat Europeu
Premis Nacionals
Premis Europeus
Galeries

Com es pot participar en un projecte eTwinning?

La manera de participar en un projecte eTwinning és inscriure’s en el portal i fer la proposta d’un projecte o afegir-se a un treball que s’està realitzant. Amb la inscripció es té accés al TwinSpace què no és més que un espai privat, al qual només poden accedir aquelles persones que hagin estat donades d’alta pels administradors. Està pensat perquè inclogui entre els seus membres a persones que no estan registrades en eTwinning, el que permet que alumnes, pares o altres professors treballin en el projecte o vegin el que està succeint en projecte. Dins de l’espai eTwinning hi ha diferents perfils de participants, moltes eines, calendaris, chats , exemples de treballs … La part més interessant en la gestió del projecte és la que fa referència a l’escriptori de l’espai i és al voltant del què s’articula gran part de la col·laboració.

 

Una resposta a Projectes eTwinning

  1. Retroenllaç: Hem creat un ebook! | El bloc de l’Escola Rosa Oriol Anguera

Els comentaris estan tancats.