Criteris de selecció d’alumnat i professorat

Hi haurà 4  intercanvis de grups d’alumnes durant el projecte. A cadascun hi assistiran diversos alumnes de cada escola i dos professors acompanyants.


Per seleccionar els estudiants i els professors que els acompanyen, que participaran en aquests intercanvis, els centres tindran un comitè de selecció al seu lloc. La comissió estarà integrada per un membre de l’equip directiu, el coordinador del projecte i altres professors que tinguin un impacte en l’elecció dels estudiants.


Els estudiants que vulguin participar en les mobilitats realitzaran un video en què es detallen els motius pels quals es vol participar.


Els candidats seran seleccionats d’acord amb els criteris següents:

 • Interès i implicació activa en el tema i les activitats del projecte
 • voluntat d’aprendre de l’experiència
 • motivació per aprendre
 • habilitat i voluntat de comunicar-se en anglès
 • capacitat d’assimilar coneixement i avançar
 • personalitat oberta
 • confiança en si mateix
 • bon comportament i responsabilitat envers el treball escolar
 • interès per interactuar en un grup internacional 
 • interès per altres països i realitats

El comitè de selecció atorgarà a cada punt candidat a l’estudiant (1 a 5) per a cada element dels criteris. Els estudiants amb més punts seran seleccionats per viatjar.
En cas d’anul·lació d’un alumne elegit, el proper alumne de la llista de reserva serà convidat a assistir a les mobilitats.


Els professors que vulguin acompanyar els estudiants posaran el seu nom. Els candidats seran seleccionats d’acord amb els criteris següents:

 • Participació en els treballs i esdeveniments del projecte
 • Implicació en la vida dels estudiants candidats a viatjar 
 • habilitat i voluntat de comunicar-se en anglès

Els professors acompanyants s’encarreguen dels estudiants i l’ajudaran i els ajudaran durant les activitats planificades.