Benestar Emocional

La nostra escola dóna gran importància al diàleg reflexiu i constructiu. Creiem en la “disciplina posituva” que busca l’autoregulació i l’empatia dels alumnes entesa com “la recerca de l’autocontrol amb el qual els nois i noies són capaços de respectar-se a si mateixos, regular els seus pensaments i actes, respectar a l’altre i posar-se en el seu lloc”.

Per això, els conflictes els vivim com una oportunitat de creixament. Donem molta importància a la provenció, és a dir, els nens i nenes davant dels conflictes aprenen a poder parlar dels seus sentiments i a donar solucions per resoldre’ls.

Tècniques que utilitzem a l’escola:

RACÓ DE PARLAR:

Dins l’escola tenim molts llocs habilitats perquè els alumnes davant una situació conflictiva la puguin resoldre a través del diàleg. Quan un alumne va al Racó de Parlar el primer que ha de fer és convidar a la persona amb la qual ha tingut un conflicte. L’objectiu d’aquest racó és trobar una solució satisfactòria per les dues persones.

Els passos a seguir per tots dos alumnes són:

1r pas: Dic com em sento
2n pas: Explico la meva versió dels fets.
3r pas: Busquem entre els dos les solucions possibles.
4t pas: Gest de reconciliació.