Erasmus Ka1: Innovem per millorar

El centre va demanar un projecte Erasmus+ Ka1 per desenvolupar una sèrie d’activitats de formació a l’estranger per tal de millorar la competència dels nostres professionals en desenvolupament de les tasques docents i a pasteriori fer extensives aquestes formacions a la resta de professorat del centre i també del municipi(s) a travès de formacions que poguem fer extensives a travès del crp.

En aquí podreu trobar resums d’aquestes formacions i també anirem penjant resums de les formacións extensives així com de la difusió i els resultats obtinguts.