Becoming writers

Amb “Becoming writers” tenim l’objectiu d’utilitzar eines TIC a les classes d’anglès. El projecte es durà a terme principalment per equips col·laboratius i transnacionals amb centres d’Azerbaijan, Serbia i Ucraïna. Els estudiants crearan diferents tipus de textos i utilitzaran eines 2.0 per presentar-les en un espai comú. El projecte pretén sensibilitzar els nens sobre la importància d’aprendre anglès.

En aquest link podreu anar veien les activitats del projecte.