La solidificació

SOLIDIFICACIÓ

EL CAMBI D’ESTAT: El canvi d’estat és quan un líquid canvia  a gasos, sòlid i líquid.

QUE ES LA SOLIDIFICACIÓ:

La solidificació és una transició de fase en la que un líquid es converteix en sòlid. Això, succeïx quan la seva temperatura descendeix per sota el seu punt de congelació.

QUE PASSA A LA SOLIDIFICACIÓ: Que algun líquid canvia d’estat a un material sòlid (no es líquid ni gasos)

QUE ELS I PASSA ALS ÀTOMS I A LES MOL·LÈCULES EN EL PERÍODE DE SOLIDIFICACIÓ

Les molècules i els àtoms s’ajunten i no es poden moure.

EXEMPLES DE LA SOLIDIFICACIÓ

  • L’aigua es congela quan arribà als 0º però no s’acaba de congelar fins que arriba als -13º
  • L’oli no es pot saber quan es congela.
  • El vinagre es congela quan arribà als -0º

EXPERIMENT

Materials:

  • Un got
  • Aigua

Preparació:

Poses un got ple d’aigua al frigorífic el deixes dos hores i l’aigua s’haurà convertit en un glaçó de gel, durant les dos hores passarà el procés de solidificació.

La matèria i els àtoms

LA MATÈRIA I ELS ÀTOMS

Tots els objectes de l’univers estan formats per matèria. La matèria és tot allò que té massa, forma, pes i volum. Per tant, la matèria es pot veure i es pot mesurar.

Un àtom és la unitat més petita que forma la matèria. Però no tota la matèria està formada per àtoms, aquesta és la matèria fosca, que no sabem de què està formada.

Els àtoms tenen tres parts:

-Els neutrons

-Els protons

-Els electrons

 

Els protons i els electrons formen el nucli de l’àtom i els neutrons estan orbitant pel voltant, com la lluna, que orbita pel voltant del sol.

Els protons fan càrrega negativa i els electrons fan càrrega positiva. En canvi, els neutrons no fan cap mena de càrrega.

El volum

EL VOLUM

El volum d’un objecte és l’espai que ocupa un cos. Per exemple, una pilota de basquet té més volum que una pilota de tenis, perquè ocupa més espai.

La unitat de mesura és el metre cúbic (m³).

-El volum dels gasos és variable i canvia segons la temperatura.

-Per calcular el volum d’un líquid utilitzem una proveta.

-En el cas dels sòlids els podem trobar amb forma regular o irregular, en el primer cas es poden utilitzar fórmules matemàtiques per saber el seu volum, en les formes irregulars s’ha de descompassar l’objecte en altres formes fins a arribar a les regulars o també podem utilitzar una proveta mesurada com a continuació expliquem amb l’experiment.

Un experiment pràctic per mesurar el volum d’un objecte consisteix a introduir-lo en una proveta graduada amb una mica d’aigua. La diferencia del nivell del líquid amb l’objecte submergit dins i sense ell, és el seu volum.

 

1 Litre = 1 dm³

1 Litre d’aigua cabria a l’interior d’aquest cup de 10 dm³, és a dir que cada costat del cub fa 10 cm.

[youtube]https://youtu.be/EjifBdl-KQk[/youtube]

 

Guillem

Propietats de la matèria

La matèria té  dos tipus de propietats .

  • PROPIETATS GENERALS : Són comunes a tot el que està fet de matèria. Són: el pes, el volum, i la temperatura .

 

  • PROPIETATS CARACTERÍSTIQUES : Varien d’unes substàncies a unes altres i ens permet distingir-les. Són el color, la transparència, la duresa i la densitat.

 

Ara us explicaré  7  propietats:

 

DURESA : La duresa és la dificultat que  ofereix un material a ser ratllat. Com  més dur és el material, més difícil és ratllar-lo. Exemple el vidre

COLOR : Com una resposta captada pels nervis de l ‘ull.

TEMPERATURA : La temperatura   es una propietat  de la matèria que està relacionada amb la  sensació de calor o fred que es sent amb contacte amb ella. Exemple: el termòmetre.

TRANSPARÈNCIA: Un  material presenta  transparència  quan deixa passar fàcilment la llum segons la seva diferencia són : transparents , translúcid i opac .

TRANSLÚCID:  Que deixa passar una mica de llum .

OPAC: No deixa passar res de llum.

MAGNETISME : Es la propietat que tenen els  imants d’atreure altres imants o alguns metalls. Exemple: la terra.

FRAGILITAT :Un material és fràgil si es trenca fàcilment quan rep un cop. Exemple: el gerro

ELASTICITAT : La matèria és elàstica si , després d’aplicar   una força sobre aquesta recupera la forma inicial . Això passa, per exemple , amb les gomes per a el cabell.

 

MARTINA

Vaporització

CANVI D’ESTAT:

El canvi d’estat és quan un cos per culpa de la calor o del fred canvia la seva aparença de sòlid a líquid o bé, a gasós; però, continua sent la mateixa matèria.

EXEMPLE: Quan l’aigua és calenta molt i es fa vapor, també quan l’aigua es congela o el gel es desfà.

VAPORITZACIÓ:

La vaporització és el pas de l’estat líquid a l’estat gasós i es produeix per un canvi de temperatura.

Les partícules vibren cada vegada més a mesura que la temperatura augmenta i comencen a pujar convertint-se així en gas. N’hi ha de dos tipus:

1. Ebullició: És quan es passa de líquid a gas bullint. Exemple: L’aigua quan bull.

2. Vaporització: És quan passa de líquid a gas sense necessitar bullir. Exemple: La roba quan s’eixuga.

Qué els i passa als àtoms i a les molècules?

La matèria del vapor està compost principalment per molècules no unides, expandides i amb poca força d’atracció (atreure’s), el que fa que els gasos no tinguin volum i forma definida, i s’expandeixin lliurement fins a omplir el recipient que els conté. La seva densitat (massa) és molt menor que la dels líquids i sòlids, i les forces gravitatòries i d’atracció entre les seves molècules resulten insignificants.

Minerals líquids que s’evaporen:

-MERCURI: 356,7 °C

-GALÍ: 2477 °C

A quina temperatura s’evapora l’aigua? A 100 °C.

EXPERIMENT VAPORITZACIÓ:

Materials:

-Sol.

-Guix

– Aigua.

Preparació:

1. Ha d’haver-hi sol.
2. Tirar aigua al terra on hi toqui el sol.
3. Marcar el límit de l’aigua amb guix.

Podrem observar que, A poc a poc s’anirà disminuint la llargada de l’aigua perquè s’evaporarà amb la calor del sol.

EXPERIMENT D’EBULLICIÓ:

Materials:

– Aixeta amb aigua calenta.

Preparació:

1. Posar l’aigua calenta.
2. Començarà a sortir vapor perquè estarà bullint.

Aleix V.B                    

La dencitat

LA DENSITAT

La densitat és la relació que hi ha entre la massa i el volum. Cada substància té una densitat pròpia que es calcula dividint la massa que té entre el seu volum.

Per exemple, si volem saber la densitat de l’aigua, dividim la unitat de massa (1 kg) pel volum que ocupa aquesta massa (1l) i el resultat és 1 quilogram per litre (1 kg/l) la densitat també es pot mesura en grams per mil·lilitre (g/ml)

Exemple:

Una bola de plom pesa molt més que una de ferro de la mateixa grandària perquè la densitat del plom és molt més gran. El plom i el ferro s’enfonsarien a l’aigua perquè és més petita que la del ferro i el plom.

Aparells amb els que es mesura:

 

Picnòmetre: És un recipient que mesura la densitat d’un líquid

 

Densímetre: és un instrument que serveix per mesurar la densitat relativa dels líquids

balança  de westephal: que serveix per mesura la dencitat

Experiment:

Que necessitem:

– Un got de vidre transparent

– 25ml de mel

– 25 ml de aigua potable

– Colorant artificial vermell

– 25 ml de oli

– 25 ml de alcohol

– Pape alumini

– Tisa blanca

– Ferro

Com es fa:Es posa els 25 ml de mel a un got de vidre, també fica la mateixa quantitat d‘aigua amb unes gotes de colorant vermell, veiem que la igual flota per la mel això passa perquè té menys densitat i es forma com una capa amb mel i aigua vermella. Després, es fica 25 ml d’oli i es veu que no ses fons perquè té menys densitat que l’aigua i la mel. Per últim, es fica l’alcohol i es veu que sa format quatre capes: la de mel, l’aigua vermella i oli. Una vegada que sa format diverses capes per la mescla podem incorporar diverses objectes com: boletes de paper alumini, una mica de tisa blanca, un tros petit de ferro. Alguns objectes s’enfonsen i altres no, Això passa perquè hi ha objectes com el ferro que pesa més i llavors s’enfonsen però les boletes de paper no s’enfonsen perquè pesen menys.