El volum

EL VOLUM

El volum d’un objecte és l’espai que ocupa un cos. Per exemple, una pilota de basquet té més volum que una pilota de tenis, perquè ocupa més espai.

La unitat de mesura és el metre cúbic (m³).

-El volum dels gasos és variable i canvia segons la temperatura.

-Per calcular el volum d’un líquid utilitzem una proveta.

-En el cas dels sòlids els podem trobar amb forma regular o irregular, en el primer cas es poden utilitzar fórmules matemàtiques per saber el seu volum, en les formes irregulars s’ha de descompassar l’objecte en altres formes fins a arribar a les regulars o també podem utilitzar una proveta mesurada com a continuació expliquem amb l’experiment.

Un experiment pràctic per mesurar el volum d’un objecte consisteix a introduir-lo en una proveta graduada amb una mica d’aigua. La diferencia del nivell del líquid amb l’objecte submergit dins i sense ell, és el seu volum.

 

1 Litre = 1 dm³

1 Litre d’aigua cabria a l’interior d’aquest cup de 10 dm³, és a dir que cada costat del cub fa 10 cm.

[youtube]https://youtu.be/EjifBdl-KQk[/youtube]

 

Guillem

CÈL·LULA NERVIOSA

CÈL·LULA NERVIOSA

El sistema nerviós està format per neurones i Glies. Al nostre cervell hi ha uns 80 milions neurones. A mesura que anem creixent el nombre de  neurones es van fent més petit, a partir dels 80 anys el 30% de les nostres neurones s’han perdut.

Tipus  de cèl·lules nervioses:

 • La NEURONA.

Són les cèl·lules encarregades de processar la informació que arriba al nostre cos.

 • La GLIA.

Són les cèl·lules encarregades de defensar i alimentar a les neurones.

La Sinapsi Neuronal, es un tipus d’unió especialitzada de neurones, s’envien senyals entre elles o també amb d’altres cèl·lules no neuronals com les cèl·lules musculars,  secretores, etc.

 

COM TREBALLA UNA NEURONA? (amb un exemple ho entendrem millor)

Hi ha un nen jugant a pilota i veu que la pilota li ve a la cara.

L’ull veu que ve la pilota a la cara.

Les cèl·lules oculars veuen la imatge i la transmeten al cervell on estan les nostres neurones. Les neurones es comuniquen entre elles i decideixen com evitar que la pilota li doni a la cara.

Un cop presa de decisió envien impulsos elèctrics  als músculs de les parts del cos per que el nen es mogui i pugui evitar que la pilota li doni a la cara.

 

 

La maqueta

 

 1. Nucli: és la part central de la neurona
 2. Dendrites: són unes branques de la neurona que surten de diferents parts de la cèl·lula nerviosa
 1. Cos cel·lular: és la part que te dintre del nucli. En aquesta part fabriquen les molècules i es realitzen les activitats més importants

per mantenir la vida de la neurona

4.Cèl·lula schwan: es una cèl·lula petita situada en el sistema nerviós s’encarrega d’acompanyar durant tot el seu desenvolupament i

creixement de la neurona

 1. Mielina: és un material format per proteïnes i lípids. Permet transmetre impulsos nerviosos
 1. Terminals dels axons: es troba al final de la neurona. La seva funció és la unió amb altres neurones per poder formar les sinapsis
 1. Nòdul del ranbier: és el buit o espai que hi ha entre cada baina per que es transmeti milers d’impulsos nerviós
 1. Axo: és una part principal de la neurona es una fibra nerviosa i s’encarrega de transmetre senyals elèctriques.

 

Ingrid i Guillem.

Els protozous i les cèl.lules

PROTOZOUS

Els protozous són organismes unicel·lulars eucariotes  heteròtrofs (que s’alimenten de matèria orgànica) de mida microscòpica, que solen viure en ambients humits o directament en mitjans aquàtics i com a paràsits de éssers vius.

S’alimenten de matèria orgànica que capen del medi extern i un cop dins de la cèl·lula la digereixen.

                      CLASSES:

 • Segons la manera de desplaçar-se :

PARAMECI desplaçament per cilis.

FLAGEL·LATS desplaçament per flagels.

AMEBES desplaçament per pseudòpodes.

PLASMODIS estan immòbils.

 • Segons la manera d’alimentar-se:

PARÀSITS: Absorbeixen aliment de l’organisme on viuen i provoquen malalties.

VIDA LLIURE AIGÜES EMBASSADES: Ingereixen bacteris i altres protozous que tenen al voltant.

 

PARTS IMPORTANTS DE LA CÈL.LULA DELS PROTOZOUS:

CILIS: Són petits pels que serveixen per desplaçar-se.

CITOSTOMA O VESTÍBUL: És la boca de la bactèria.

VACÚOL DIGESTIU: És on digereix els aliments.

VACÚOL CONTRÀCTIL O PULSÀTIL: És el encarregat de la osmoregulació.

CITOPLASMA: És la part gelatinosa.

MACRONUCLI: Controla les funcions cel·lulars.

MICRONUCLI: Està implicat en la herència i en la reproducció sexual.

Canvi climàtic

Què és el canvi climàtic?

És el canvi de la temperatura de la terra.

Al llarg de la història sempre hi ha hagut canvis  en la temperatura de la terra. Hi ha hagut 5  glaciacions i desprès pujades de temperatures.

Què és una era glacial o glaciació:

La glaciació  és un refredament de la terra, originat a partir d’estius frescos i hiverns rigorosos. La neu acumulada durant l’hivern no acaba de fondre a l’estiu a causa de la congelacio. L’absorció de calor és menor, perquè el gel fa de mirall dels raigs solars,  i  any rere any va augmentant la superfície de la capa de gel (o glaç). Aquest fenomen duu parell el descens del nivell del mar.

Les glaciacions estan produïdes per la unió de diversos factors com són:

 1. Les variacions de la terra. (Moviment de translació)
 2. Canvis en l’atmosfera (increments CO2)
 3. I la deriva continental.

Les glaciacions es caracteritzen pel fred, clima humit i gruixudes capes de gel que s’estenen des de cadascun dels pols.

Les 5 glaciacions:

 1. Huroniana 2400-2100 milions d’anys.
 2. Criogènic 850-635 milions d’anys.
 3. Andina-Sahariana 450-420 milions d’anys.
 4. Karoo 360-260 milions d’anys.
 5. Cuaternaria 2.58 milions d’anys fins l’actualitat.

La pujada de temperatura de la terra, sol venir associada a un augment dels gasos d’efecte hivernacle,  aquest gasos no deixen escapar la calor produïda pel sol que incideix a la terra.

Els canvis de temperatura al llarg del temps han estat molt lents, menys en algun cas en concret, com va ser la caiguda d’un gran meteorit a la terra fa uns 65 milions d’anys, que va provocar un canvi radical de les condicions de vida a la terra, com la posterior pujada de la temperatura del planeta, això va provocar l’extinció dels dinosaures.

Els científics creuen que el termòstat de la terra es molt sensible, i si es manipulen les condicions atmosfèriques fora de la normalitat, el canvi climàtic es pot accelerar.

Des de fa anys que l’home juga amb aquestes condiciones atmosfèriques, provocant la emissió de gasos efecte hivernacle que produeixen un canvi molt mes accelerat del clima.

En aquest gràfic podem observar la relació que hi ha entre la pujada de les temperatures i el nivell de CO2, es pot veure clarament com van parells, menys en els últims anys que creix i molt el nivell de CO2. Molts científics creuen que pot haver una gran pujada de temperatura.

Vídeo explicatiu de com podem ajudar a frenar el canvi climàtic.

https://youtu.be/1-g73ty9v04

 

CENTRALS SOLARS

 

Centrals Solars.

L’energia que fan servir les centrals solars és la que desprèn el sol.

Segons la forma en què aprofitem l’energia solar poden ser:

-Centrals Solars Tèrmiques.

– Centrals Solars Fotovoltaiques.

 

Les centrals Solars Tèrmiques:

Les centrals solars tèrmiques aprofiten la calor produïda pel sol per generar electricitat.

Les centrals són un camp de miralls enfocats a una torre que hi ha al centre. Cada mirall reflecteix la llum solar a la torre central, entre tots fan que l’aigua que conté, s’escalfi fins que s’evapora.

El vapor d’aigua produït passa per uns conductes fins a arribar a unes turbines, gràcies a la pressió produïda pel vapor les turbines començen a girar a gran velocitat.

Les turbines estan connectades a uns generadors que, en girar, són els que produeixen l’electricitat.

 

Les centrals Solars Fotovoltaiques:

Són les que transformen directament la llum solar en electricitat.

Les centrals fotovoltaiques  són extensions de terreny on hi ha un conjunt de plaques solars fotovoltaiques, també anomenades camps solars.

En Aquests camps es capta la radiació solar, per mitjà de les cèl·lules fotovoltaiques  que hi ha les plaques solars  i aquestes les transformen  directament en electricitat.

Aquest vídeo explica d’una manera molt gràfica quin és el procés de producció de l’electricitat en una central fotovoltaica.

https://youtu.be/h20bJDZCaCk

IMPORTANT!

És molt important fer moltes centrals solars perquè utilitzen energia solar, que és una energia renovable, que no s’acaba mai i que no contamina.

 

EXPERIMENT:

Material:

1 Calculadora solar, sense que tingui cap font més d’alimentació, si té piles, les traiem.

Explicació:

 • Polsem la tecla “ON” de la calculadora.
 • L’apropem a una font de llum, sigui la llum solar natural o una llum elèctrica. Veurem com la calculadora funciona amb normalitat.
 • Ara tapem la cèl·lula fotovoltaica de la calculadora amb el dit o amb algun objecte i veurem que la calculadora deixa de funcionar.

 

GUILLEM

 

 

Energía calorífica

ENERGIA  CALORÍFICA

L’energia calorífica és el mateix que l’energia tèrmica.

L’energia calorífica és el tipus d’energia que s’ allibera en forma de calor.

Es pot obtenir del sol, d’algun combustible, per reacció nuclear o amb  l’electricitat:

-L’Energia del sol : la calor de sol fa que  s’evapori l’aigua de la roba molla.

-Energia de combustible:quan cremem la fusta genera calor.

-Per reacció nuclear: Quan transformen l’urani desprèn molta calor –Per electricitat: Amb les plaques solars la llum del sol es  transforma en electricitat.

 L’ energia tèrmica obtinguda a la naturalesa (energia solar o energia geotèrmica) és energia renovable que no produeix contaminació i que no s’acaba mai.

Experiment: SERP MOGUDA AMB FOC

Materials:

-4 espelmes

-1 fil

– tisores

-1 paper

Què fem?

Retallem una serp de paper, posem l’espelma encesa damunt la taula i la serp anirà rodant. Cada vegada que afegim una espelma la serp s`anirà movent mes ràpid.

Què passa ?

La serp rodarà sola i contra més espelmes més de pressa rodarà. Això passa perquè a l’aire hi ha moltes molècules. A l’encendre l’espelma, el foc consumeix algunes molècules i n’hi ha menys, per això fa que rodo la serp de paper.

 


 

Issam i Guillem