Probabilitat i fraccions

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/agrega/visualizador-1/es/pode/presentacion/visualizadorSinSecuencia/visualizar-datos.jsp

http://www.harcourtschool.com/activity_es/probability_circus/

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menuu5.html

http://www.ine.es/explica/explica_juegos_probs.htm

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/agrega/visualizar/es/es-ic_2010051012_9135156/false

 

MATÈRIA I DISSOLUCIONS

LA TAULA PERIÒDICA. Elements i Compostos de la matèria.

– Investigueu que és, què representa?

– Què vol dir nombre atòmic?

  • Quina diferència hi ha entre sòlid, líquid, gas i sintètics?

 

Mescles i substàncies

La matèria està dividida en substàncies, d’aquestes n’hi ha 3.

 

Eines per la separació de la matèria

TREBALL

  1. NOM de la substància
  2. CARACTERÍSTIQUES DE LA SUBSTÀNCIA

– Es distingeix diferents elements en la substància?

  1. DIFERENCIACIÓ SUBSTÀNCIES

EXPERIMENT: SEPARACIÓ DE SUBSTÀNCIES