Propietats de la matèria

La matèria té  dos tipus de propietats .

  • PROPIETATS GENERALS : Són comunes a tot el que està fet de matèria. Són: el pes, el volum, i la temperatura .

 

  • PROPIETATS CARACTERÍSTIQUES : Varien d’unes substàncies a unes altres i ens permet distingir-les. Són el color, la transparència, la duresa i la densitat.

 

Ara us explicaré  7  propietats:

 

DURESA : La duresa és la dificultat que  ofereix un material a ser ratllat. Com  més dur és el material, més difícil és ratllar-lo. Exemple el vidre

COLOR : Com una resposta captada pels nervis de l ‘ull.

TEMPERATURA : La temperatura   es una propietat  de la matèria que està relacionada amb la  sensació de calor o fred que es sent amb contacte amb ella. Exemple: el termòmetre.

TRANSPARÈNCIA: Un  material presenta  transparència  quan deixa passar fàcilment la llum segons la seva diferencia són : transparents , translúcid i opac .

TRANSLÚCID:  Que deixa passar una mica de llum .

OPAC: No deixa passar res de llum.

MAGNETISME : Es la propietat que tenen els  imants d’atreure altres imants o alguns metalls. Exemple: la terra.

FRAGILITAT :Un material és fràgil si es trenca fàcilment quan rep un cop. Exemple: el gerro

ELASTICITAT : La matèria és elàstica si , després d’aplicar   una força sobre aquesta recupera la forma inicial . Això passa, per exemple , amb les gomes per a el cabell.

 

MARTINA

REGNE DE LES PLANTES

EL REGNE DE LES PLANTES

INTRODUCCIÓ

El Regne de les plantes és l’únic regne que es pot veure des de la lluna. Les grans extensions  de boscos i selves donen el color verd a determinades regions de la terra. A més, és el regne que produeix gran part de l’oxigen de l’atmosfera que nosaltres respirem i de l’aliment, tant nostre, com de la resta d’animals i fongs. A més, donen flors i se’n extreuen medicaments, perfum, etc.

Actualment se sap que aquest regne es va originar a partir d’algunes que van colonitzar el medi terrestre i que, posteriorment, han desenvolupat la vida tal com la coneixem avui en dia.

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PLANTES

Les plantes són eucariotes pluricel·lular que formen teixits diferenciats (tenen arrel, tija i fulles) i que s’alimenten a partir d’una nutrició autòtrofa fotosintètica. Per tant ,  poden sintetitzar matèria orgànica a partir de la matèria inorgànica que extreuen del medi, tot utilitzant l’energia  de la radiació solar. La majoria de plantes viuen en el medi terrestre i encara que no es poden desplaçar, no et creguis que no es  poden moure. Totes han de buscar la llum per poder fer la fotosíntesi.

Totes  les plantes , siguin de l’espècie que siguin, estan constituïdes per les mateixes parts i realitzen la fotosíntesi i la  respiració de la mateixa manera. Veiem el circuit:

L’ARREL serveix per fixar la planta al terra però, a més, s’encarrega d’absorbir l’aigua i minerals que conté el sòl. L’aigua i les sals minerals que s’han absorbit per l’arrel (saba bruta) pugen fins a les fulles a través dels vasos conductors, que funcionen com canonades situades dins de la tija. Aquesta, a més de comunicar les arrels amb les fulles, també ajuda a sostenir les fulles i les apropa cap a la llum.

LES FULLES són les encarregades de fabricar la matèria orgànica necessària per a la planta a partir de la fotosíntesi. Per fer-la, necessiten la llum del Sol i el CO2 de l’aire que les envolta, a part de l’aigua i les sals minerals captades per les arrels i que transporta la tija (saba bruta).

Per realitzar la FOTOSÍNTESI, les plantes tenen uns orgànuls cel·lulars especialitzats a les seves cèl·lules vegetals, els cloroplasts*. I, concretament, l’energia del Sol es realitza gràcies a un pigment fotosintètic normalment de color verd que rep el nom de clorofil·la. És per això que les plantes són verdes! Quan la planta realitza la fotosíntesi, deixa anar dos productes de rebuig: vapor d’aigua i oxigen, el mateix que nosaltres respirem! La matèria orgànica obtinguda, objectiu de la fotosíntesi, es distribuïda per la tija (saba elaborada) a totes les cèl·lules de la planta perquè puguin realitzar la respiració cel·lular i obtenir energia per fer les seves funcions vitals.

*CLOROPLASTS : Orgànul propi d’algunes cèl·lules vegetals que conté clorofil·la i on té lloc la fotosíntesi

CLASSIFICACIÓ  GENERAL DEL REGNE DE LES PLANTES

Hi ha molts éssers  vius diferents que pertanyen a aquest regne, que és un dels més abundants. La botànica (la ciència que estudia les plantes) el classifica en diferents grups.

FUNCIONS VITALS DE LES PLANTES

Les funcions vitals

1.FUNCIÓ DE NUTRICIÓ DE LES PLANTES

FOTOSÍNTESI: Les plantes elaboren la seva pròpia  materia orgánica a partir de CO2 (DIÒXID DE CARBONI ), aigua i  l’acció de la llum del sol

RESPIRACIÓ CEL·LULAR: Als mitocondris ( orgànuls cel·lulars ) es produeix energía a partir de materia orgánica i oxigen

SABA BRUTA I SABA ELABORADA

SABA BRUTA : Està formada per l’aigua i les sals minerals  que les plantes absorbeixen del sol circula per l’arrel i la tija a través dels vasos llenyosos .

SABA ELABORADA : Són els aliments  que es fabriquen en la fotosíntesi circula per tota la planta a través dels vasos liberians.

2.FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES

Reproducció sexual de les plantes : Els orgànuls reproductors de les plantes són les flors.

PROCÉS DE REPRODUCCIÓ : La reproducció sexual de les plantes es produeix en tres fases:

POL·LINITZACIÓ: És el pas del pol.len des de les anteres fins al pistil.

FORMACIÓ DE LLAVORS I FRUITS :  Es formen a partir dels òvuls ovaris Guarden a dins l’embrió de la planta i Protegeixen les llavors els aliments que i les ajuden a necessitarà per dispersar-se començar a créixer.

GERMINACIÓ : És el darrer pas de la reproducció i es produeix quan la llavor cau a terra. La planta creix gràcies als aliments que conté la llavor. Finalment, la planta arrela i comença a fer la funció de nutrició pel seu compte fins convertir-se en una planta adulta

Reproducció asexual de les plantes: Es quan la reproducció es fa a partir del propi cos de les plantes.

3.FUNCIÓ DE RELACIÓ DE LES PLANTES

El creixement i el moviment :  Les plantes responen als canvis del seu entorn modificant el seu un creixement: • S’orienten i creixen cap a la llum. • Les enfiladisses s’enrotllen quan troben suport. • Algunes fins i tot fan moviments ràpids quan les toquem.

La percepció del temps : Les plantes es comporten diferent segons l’estació de l’any.· Detecten en quin moment es troben per les hores de llum i de foscor. · N’hi ha que obrin les flors durant el dia i les tanquen a la nit, i al revés.

TÀNIA I  MARTINA

ENERGIA QUE CONSUMIM

La  major   part   de  l’energia  que   utilitzem   en  la  vida quotidiana   és  de  dos  tipus :

  • Energia  elèctrica :  es  fa  servir  a  les  cases,  en la  indústria,  en el transport  per  ferrocarril, etc
  • Energia  dels  combustible: com  ara  la  gasolina,  el  gasoil   i   el  gas  natural, que  s’utilitza  en  el transport, però  també  en la calefacció  de  les  cases,  en  la  indústria,etc .

Com ja saps , l’energia elèctrica es produeix a les centrals elèctriques . Les que produeixen la majoria de l’electricitat que  utilitzem són les centrals tèrmiques, que  fan servir carbó,  gas natural o derivats del petroli.

Per tant,  la major part de l’energia que es consumeix prové dels  combustibles fòssils: carbó, petroli i gas natural.

L’ús de l’energia pot tenir conseqüències negatives ,  com ara l’exhauriment dels recursos i la contaminació , que dóna, al seu entorn, problemes com l’escalfament global i la pluja àcida . Una altra conseqüència greu de l’ús de l’energia  és l’aparició de residus radioactius.

MARTINA

CENTRALS TÈRMIQUES

Una  central  tèrmica  o  central termoelèctrica  és  una  planta  industrial que  serveix   per  a  generar  electricitat a partir   de  vapor   d’aigua  escalfat  per  un  combustible  [ gas  natural  carbó , etc]  .  Algunes  centrals  tèrmiques  particulars  són  les  de  cicle  combinat. El combustible  emmagatzemat  crema  al  cremador  i  subministra  l’escalfor  o  energia  tèrmica  a  la  caldera  per  obtenir  vapor  d’aigua  :  aquest  vapor  d’aigua   a  pressió  acciona  una  turbina  de   vapor    [energia  mecànica]  ,  la   qual   fa  girar  l’alternador   per  produir  energia  elèctrica.

 

EXPERIMENT:

MATERIALS:

  • 2 globus
  • aigua
  • una espelma

 

COM FUNCIONA?

1r Cal encendre l’espelma

2n Cal   inflar   un   globus  amb  aire .

3r  Atansem  el  globus  a  l’  espelma  i  el  globus  es  peta.

4t Inflem   un   globus  amb  una  mica  d’ aigua  i  una  mica d’  aire.

5é  L’  atansem  a  l’  espelma  i  no  es  peta.

 

CONCLUSIÓ:

Per què el globus no es peta ?

Perquè  l’aigua cobreix la base de làtex del globus i no es peta de l’escalfor de l’espelma.
Però el globus d’aire sí  es peta perquè no cobreix res.

 

 

Energia elèctrica

L’energia elèctrica és l’energia que ens dona corrent elèctric. Hi ha dos tipus  de càrrega :la positiva i la negativa.

Quan aquestes dues carregues  es mouen per un material conductor es crea la energia elèctrica. Aquestes càrregues que es mouen es diuen electrons.

Alguns materials conductors són: el coure, el ferro, la plata o l’acer.

Els materials que no són conductors són: la fusta, el plàstic o el vidre.

D’on treiem l’energia eléctrica?

L’energia està en les centrals elèctriques i arriba a casa nostra a través de materials conductors, que són els cables de la llum. Aquesta energia la podem obtenir de diferents llocs:

– de la llum del sol, de la força del vent… o d’altres tipus d’energia que transformem en elèctrica.

Experiment:

Fem un circuit elèctric:

-Materials:

una pila de petaca, 3 cables, una bombeta, un portalàmpades ,una base de cartró i un interruptor .

-Què fem?

Primer cal connectar un cable a la pila de petaca .

Segon mateix cable ha d’anar al posàlampades a un costat i un altre cable ha de sortir enroscat del caragol de sota de la bombeta .

Tercer s’ha de connectar l’altra punta del cable a un interruptor.

Quart per acabar fem sortir un altre cable des de l’interruptor fins l’altra punta a la pila de petaca. Així tanquem el circuit i l’energia pot correr a traves dels materials tornant a la pila.

-Què passa?

Que l’energia de la pila de petaca passa a través dels tres cables, del portalàmpades, la bombeta i l’interruptor. Si  premem  l’interruptor deixem passar l’energia i la bombeta s’encén. Si tanquem l’interruptor la bombeta no s’encén perquè no rep energia.

 


GERARD I MARTINA