Discrimina PM

Us oferim, a continuació, la segona activitat de la sèrie “Les primeres consonants. Discrimina ” adreçada als primers cursos d’Educació infantil. En aquesta ocasió, es treballen les paraules que tenen vocals + “P”, “M”.

És una activitat ideal per treballar amb la pissarra digital o el panell interactiu, amb tot el grup-classe.

Els nens i nenes hauran de llegir i triar la paraula que es correspons amb la imatge.

Altres activitats de la sèrie:

Discrimina P

Us oferim, a continuació, la primera activitat de la sèrie “Les primeres consonants. Discrimina ” adreçada als primers cursos d’Educació infantil. En aquesta ocasió, es treballen les paraules que tenen vocals + “P”.

És una activitat ideal per treballar amb la pissarra digital o panell ontereactiu, amb tot el grup-classe.

Els nens i nenes hauran de llegir i triar la paraula que es correspon amb la imatge.

Desordre a les frases 2

Us oferim la segona activitat adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil, amb la que podran practicar la construcció de les frases i la comprensió lectora.

NOTA: Les paraules s’han de situar a la part inferior de la pantalla.

Aquí teniu les activitats de la sèrie publicades:

Captura de pantalla del joc:

<

¿Sabes leer? (2)

Os ofrecemos la segunda actividad de la serie “¿Sabes leer? ” dirigida al alumnado del último curso de Educación Infantil y de Primero de Primaria, con la que podran practicar la comprensión lectora.

NOTA: Los alumnos podran realizar la actividad con letra mayúscula y manuscrita.

Otras actividades de la serie:

Captura de pantalla del juego:

Saps llegir? (2)

Us oferim la segona activitat de la sèrie “Saps llegir ?” adreçada a l’alumnat de l’últim curs d’Educació Infantil i de Primer de Primària, amb la que podran practicar la comprensió lectora.

NOTA: Els alumnes podran realitzar l’activitat amb lletra de pal i lligada.

Altres activitats de la sèrie:

Captura de pantalla del joc:

¿Sabes leer? (1)

Os ofrecemos la primera actividad de la serie “¿Sabes leer? ” dirigida al alumnado del último curso de Educación Infantil y de Primero de Primaria, con la que podran practicar la comprensión lectora.

NOTA: Los alumnos podran realizar la actividad con letra mayúscula y manuscrita.

Captura de pantalla del juego:

Saps llegir? (1)

Us oferim la primera activitat de la sèrie “Saps llegir?” adreçada a l’alumnat de l’últim curs d’Educació Infantil i de Primer de Primària, amb la que podran practicar la comprensió lectora.

NOTA: Els alumnes podran realitzar l’activitat amb lletra de pal i lligada.

Captura de pantalla del joc:

Lectopalabras (2)

Os ofrecemos la segunda actividad de la serie “Lectopalabras” dirigida al alumnado del último curso de Educación Infantil y de Primero de Primaria, con la que podrán practicar la comprensión lectora de palabras, a partir de la observación de una imagen.

NOTA: Los alumnos podrán realizar la lectura con letra mayúscula y manuscrita.

Otras actividades de la serie: