Silulletres 1

Us oferim aquesta primera activitat interactiva de la sèrie “Silulletres” adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil amb la que els nens i nenes podran demostrar la seva habilitat i comprensió lectora, desplaçant la silueta per tota la pantalla per cercar i seleccionar la paraula correcta, entre les diferents amagades. També es pot utilitzar amb l’alumnat nouvingut.

En aquesta ocasió es treballa el vocabulari dels animals de la granja.

Completa les frases 5

Us oferim la cinquenaa activitat de la sèrie “Completa les frases” en la que els nens i nenes d’educació infantil i cicle inicial hauran de completar cada frases, a partir d’una imatge. Les imatges són molt intuïtives i permeten ser completades, de forma autònoma, per part de l’alumne, després de realitzar la comprensió lectora de la frase corresponent.

Completa les frases 4

Us oferim la quarta activitat de la sèrie “Completa les frases” en la que els nens i nenes d’educació infantil i cicle inicial hauran de completar cada frases, a partir d’una imatge. Les imatges són molt intuïtives i permeten ser completades, de forma autònoma, per part de l’alumne, després de realitzar la comprensió lectora de la frase corresponent.

Completa les frases 3

Us oferim la tercera activitat de la sèrie “Completa les frases” en la que els nens i nenes d’educació infantil i cicle inicial hauran de completar cada frases, a partir d’una imatge. Les imatges són molt intuïtives i permeten ser completades, de forma autònoma, per part de l’alumne, després de realitzar la comprensió lectora de la frase corresponent.

Completa les frases 2

Us oferim la segona activitat de la sèrie “Completa les frases” en la que els nens i nenes d’educació infantil i cicle inicial hauran de completar cada frases, a partir d’una imatge. Les imatges són molt intuïtives i permeten ser completades, de forma autònoma, per part de l’alumne, després de realitzar la comprensió lectora de la frase corresponent.

Completa les frases 1

Us oferim la primera activitat de la sèrie “Completa les frases” en la que els nens i nenes d’educació infantil i cicle inicial hauran de completar cada frases, a partir d’una imatge. Les imatges són molt intuïtives i permeten ser completades, de forma autònoma, per part de l’alumne, després de realitzar la comprensió lectora de la frase corresponent.

Atrapacuentos

Os ofrecemos esta actividad sobre los cuentos clásicos, dirigida al ciclo inicial en la que los niños y niñas tendrán que elegir la respuesta adecuada, después de realizar la comprensión lectora. Para poder hacerla, primero debemos asegurarnos de que los niños conocen el argumento de los cuentos trabajados. También es una buena oportunidad para contar estas historias al alumnado recién llegado, que no ha tenido contacto con nuestras tradiciones.

Atrapacontes

Us oferim aquesta activitat sobre els contes clàssics, adreçada al cicle inicial amb la que els nens i nenes hauran de triar la resposta adient, després de realitzar la comprensió lectora. Per poder fer-la, primer ens hem d’assegurar que els infants coneixen l’argument dels contes treballats. També és una bona oportunitat per explicar aquestes històries a l’alumnat nouvingut, que no ha tingut contacte amb les nostres tradicions.

¿Ya sabes clasificar? (1)

Os ofrecemos este juego, pensado para el alumnado del último curso de Educación Infantil y del Ciclo Inicial, con el que los niños y niñas podrán demostrar su capacidad para clasificar. La actividad consiste en encontrar la palabra que define al grupo al que pertenecen las propuestas. También es adecuado para alumnado recién llegado.

Los alumnos podrán elegir entre tres tipos de letra.

Ja saps classificar? (1)

Us oferim aquest joc, pensat per a l’alumnat de l’últim curs d’Educació infantil i del Cicle Inicial, amb el que els nens i nenes podran demostrar la seva capacitat per classificar. L’activitat consisteix en trobar la paraula que defineix el grup a qui pertanyen les proposades. També és adient per a alumnat nouvingut.

Els alumnes podran triar entre tres tipus de lletra.