Palabras con medida

Us oferim aquesta activitat de comprensió lectora en castellà adreçada al final del Cicle Inicial o Cicle Mitjà, amb la que els nens i nenes podran posar a prova el seu domini del vocabulari sobre els conceptes matemàtics de mesura. Es treballen les mesures precises i també les convencionals. En aquest, últim cas, també s’inclouen els envasos, en considerar que donen una idea de quantitat.

Paraules amb mesura

Us oferim aquesta activitat de comprensió lectora adreçada al final del Cicle Inicial o Cicle Mitjà, amb la que els nens i nenes podran posar a prova el seu domini del vocabulari sobre els conceptes matemàtics de mesura. Es treballen les mesures precises i també les convencionals. En aquest, últim cas, també s’inclouen els envasos en considerar que donen una idea de quantitat.

Escriu pictofrases. Estacions

Us oferim la tercera activitat interactiva de la sèrie Escriu pictofrases, En aquesta ocasió, les lectures tracten el tema de les estacions i està adreçada als nens i nenes de Cicle Inicial i Mitjà, tot dependrà del domini que tinguin els alumnes sobre els següents aspectes: domini del teclat (signes de puntuació, tabulador, majúscules, tecla retrocés, signes d’admiració,…) i de l’ortografia (majúscula a l’inici de frase, punt a final de frase, separació de paraules, ortografia natural i arbitrària, situar correctament els signes de puntuació,…).

En aquesta activitat, hauran de llegir completar la frase, copiant el text i substituint els pictogrames, per la paraula adient, demostrant la seva capacitat d’observació. Un cop llegida la frase, hauran de marcar la imatge correcta. Compta amb dos nivells: lletra majúscula i lletra d’impremta.

És un activitat ideal per treballar amb el grup-classe o bé amb l’ajut d’algun adult, que pugui ajudar amb el vocabulari i també orientar sobre on poden estar les errades, un cop han escrit la frase.

NOTA: A l’inici del joc, hi ha les respostes de cada frase, per si l’adult necessita saber exactament el significat d’algun pictograma.

Altres activitats de la sèrie:

Escriu pictofrases. Festes

Us oferim la segona activitat interactiva de la sèrie Escriu pictofrases, En aquesta ocasió, les lectures tracten el tema de les festes tradicionals i està adreçada als nens i nenes de Cicle Inicial i Mitjà, tot dependrà del domini que tinguin els alumnes sobre els següents aspectes: domini del teclat (signes de puntuació, tabulador, majúscules, tecla retrocés, signes d’admiració,…) i de l’ortografia (majúscula a l’inici de frase, punt a final de frase, separació de paraules, ortografia natural i arbitrària, situar correctament els signes de puntuació,…).

En aquesta activitat, hauran de llegir completar la frase, copiant el text i substituint els pictogrames, per la paraula adient, demostrant la seva capacitat d’observació. Un cop llegida la frase, hauran de marcar la imatge correcta. Compta amb dos nivells: lletra majúscula i lletra d’impremta.

És un activitat ideal per treballar amb el grup-classe o bé amb l’ajut d’algun adult, que pugui ajudar amb el vocabulari i també orientar sobre on poden estar les errades, un cop han escrit la frase.

NOTA: A l’inici del joc, hi ha les respostes de cada frase, per si l’adult necessita saber exactament el significat d’algun pictograma.

Altres activitats de la sèrie:

Escriu pictofrases. Oficis

Us oferim la primera activitat interactiva de la sèrie Escriu pictofrases, En aquesta ocasió, les lectures tracten el tema dels oficis i està adreçada als nens i nenes de Cicle Inicial i Mitjà, tot dependrà del domini que tinguin els alumnes sobre els següents aspectes: domini del teclat (signes de puntuació, tabulador, majúscules, tecla retrocés, signes d’admiració,…) i de l’ortografia (majúscula a l’inici de frase, punt a final de frase, separació de paraules, ortografia natural i arbitrària, situar correctament els signes de puntuació,…).

En aquesta activitat, hauran de llegir completar la frase, copiant el text i substituint els pictogrames, per la paraula adient, demostrant la seva capacitat d’observació. Un cop llegida la frase, hauran de marcar la imatge correcta. Compta amb dos nivells: lletra majúscula i lletra d’impremta.

És un activitat ideal per treballar amb el grup-classe o bé amb l’ajut d’algun adult, que pugui ajudar amb el vocabulari i també orientar sobre on poden estar les errades, un cop han escrit la frase.

NOTA: A l’inici del joc, hi ha les respostes de cada frase, per si l’adult necessita saber exactament el significat d’algun pictograma.

Aquesta és la mona!

Us oferim aquesta activitat interactiva, adreçada al Cicle Inicial amb la que els nens i nenes podran comprovar la seva capacitat d’observació i la comprensió lectora de petits textos, al voltant de la tradició de la mona.

Per poder observar cada mona, els alumnes podran ampliar la seva imatge.

¿Quién hace qué?

Os ofrecemos la primera actividad de la serie “Quién hace qué ? ” dirigida al alumnado de ciclo inicial, aunque también se podría introducir en el último curso de Educación Infantil, con la que podrán practicar la comprensión lectora de pequeñas frases, a partir del tema central de los oficios y profesiones. También podrán aprender vocabulario específico sobre el tema.

NOTA: Los alumnos podrán realizar la lectura con letra mayúscula, ligada o de imprenta.

Ocupaciones que se trabajan en el juego:

 • ALBAÑIL / ALBAÑILA
 • MAESTRO / MAESTRA
 • BOMBERO / BOMBERA
 • COCINERO / COCINERA
 • FONTANERO / FONTANERA
 • TENDERO / TENDERA
 • JARDINERO / JARDINERA
 • MÉDICO / MÉDICA
 • PERIODISTA
 • PELUQUERO / PELUQUERA
 • FUTBOLISTA
 • PANADERO / PANADERA
 • ZAPATERO / ZAPATERA
 • BANQUERO / BANQUERA
 • ACTOR / ACTRIZ

Qui fa què? (1)

Us oferim la primera activitat de la sèrie “Qui fa què ? ” adreçada a l’alumnat de cicle inicial, encara que també es podria introduir a l’últim curs d’Educació Infantil, amb la que podran practicar la comprensió lectora de petites frases, a partir del tema central dels oficis i professions. També hi podran aprendre vocabulari específic sobre el tema.

NOTA: Els alumnes podran realitzar la lectura amb lletra de pal, lligada o d’imprempta.

Ocupacions que es treballen al joc:

 • PALETA
 • MESTRE / MESTRA
 • BOMBER / BOMBERA
 • CUINER / CUINERA
 • LAMPISTA
 • BOTIGUER / BOTIGUERA
 • JARDINER / JARDINERA
 • METGE / METGESSA
 • PERIODISTA
 • PERRUQUER / PERRUQUERA
 • FUTBOLISTA
 • FORNER / FORNERA
 • SABATER / SABATERA
 • BANQUER / BANQUERA
 • ACTOR / ACTRIU