Panellets. Comprensió lectora

Us oferim el tercer joc de la sèrie “Històries properes” titulat Panellets. Amb aquesta sèrie, es pretén que l’alumne es familiaritzi amb el vocabulari relacionat amb les seves experiències personals.

En aquest joc, els infants hauran de realitzar la comprensió lectora de 6 textos i també la comprensió de les seves imatges corresponents, relacionades amb els panellets. A continuació, hauran de respondre a unes preguntes, per comprovar si han entès el que han observat i llegit.

La lectura del conte i la seva comprensió està adreçada a l’alumnat del Cicle Inicial i els textos s’han de llegir de forma correlativa, perquè algunes de les preguntes estan relacionades, amb el que s’ha llegit amb anterioritat.

L’aniversari

Us oferim el primer joc de la sèrie “Històries properes” titulat L’aniversari. Amb aquesta sèrie, es pretén que l’alumne es familiaritzi amb el vocabulari relacionat amb les seves experiències personals.

En aquest joc, els infants hauran de realitzar la comprensió lectora de 6 textos i també la comprensió de les seves imatges corresponents, relacionades amb els aniversaris. A continuació, hauran de respondre a unes preguntes, per comprovar si han entès el que han observat i llegit.

La lectura del conte i la seva comprensió està adreçada a l’alumnat del Cicle Inicial i els textos s’han de llegir de forma correlativa, perquè algunes de les preguntes estan relacionades, amb el que s’ha llegit amb anterioritat.

SÍ o NO

Us oferim, a continuació, una activitat adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil, amb la que els alumnes hauran de llegir una petita frase i triar SÍ o NO, en funció de la imatge que se li presenti.

Amb el joc els nens i nenes posaran a proba la seva discriminació fonològica i la comprensió.

Mi color es…

Os ofrecemos esta activitad dirigida a Educación Infantil, en la que los niños y niñas tendrán que decidir si el color que aparece en la frase, coincide o no con el del objecto. También está indicada para ser utilizada con el alumnado en situación de acogida porque podrán aprender el nombe de los colores y ampliar su vocabulario.

La respuesta a la pregunta con un SÍ o un NO, no será difícil, porque aunque hay alguna palabra que es más complicada de leer, el alumnado la podrá deducir fácilmente observando el objecte.

El meu color és…

Us oferim aquesta activitat adreçada a Educació Infantil on els nens i nenes hauran de decidir si el color que apareix a la frase, coincideix o no amb el del objecte. També està indicada per fer-la servir amb l’alumnat nouvingut perquè podran aprendre el nom dels colors i ampliar el seu vocabulari.

La resposta a la pregunta amb un SÍ o un NO, no serà difícil, perquè malgrat hi ha alguna paraula que es més complicada de llegir, l’alumnat la podrà deduir fàcilment observant l’objecte.

Pequeñas lecturas-3 (1)

Os ofrecemos esta actividad dirigida al alumnado del último curso de Educación Infantil y de Primero de Primaria, con la que podran practicar la comprensión lectora de pequeñas frases, a partir de la observación de una imagen.

NOTA: Los alumnos podran realizar la lectura con letra mayúscula y manuscrita.

Captura de pantalla del juego:

Petites lectures-3 (1)

Us oferim la primera activitat de la sèrie “Petites Lectures 3” adreçada a l’alumnat de l’últim curs d’Educació Infantil i de Primer de Primària, amb la que podran practicar la comprensió lectora de petites frases, a partir de la observació d’una imatge.

NOTA: Els alumnes podran realitzar la lectura amb lletra de pal i lligada.

Captura de pantalla del joc:

Pequeñas lecturas-6 (3)

Os ofrecemos la tercera actividad dirigida al alumnado del úlltimo curso de Educación Infantil y de Primero de Primaria, con la que podrán practicar la comprensión lectora de pequeñas frases, a partir de la observación de una imagen.

NOTA: Los alumnos podran realizar la lectura con letra mayúscula y manuscrita.

Aquí tenéis las actividades de la serie publicadas:

Captura de pantalla del juego:

Petites lectures-6 (3)

Us oferim la tercera activitat de la sèrie “Petites Lectures 6” adreçada a l’alumnat de l’últim curs d’Educació Infantil i de Primer de Primària, on podran practicar la comprensió lectora de petites frases, a partir de la observació d’una imatge.

NOTA: Els alumnes podran realitzar la lectura amb lletra de pal i lligada.

Aquí teniu les activitats de la sèrie publicades:

Pequeñas lecturas-6 (2)

Os ofrecemos la segunda actividad dirigida al alumnado del úlltimo curso de Educación Infantil y de Primero de Primaria, con la que podrán practicar la comprensión lectora de pequeñas frases, a partir de la observación de una imagen.

NOTA: Los alumnos podran realizar la lectura con letra mayúscula y manuscrita.

Aquí tenéis las actividades de la serie publicadas:

Captura de pantalla del juego: