Encreuats animals

Us oferim aquesta activitat de mots encreuats de temàtica animal, adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil Cicle Inicial, amb la que els nostres alumnes podran ampliar el vocabulari i millorar l’ortografia. Al Nivell 1 els encreuats s’han de resoldre amb majúscules i al Nivell 2 també s’han de col·locar els accents a les paraules.

Mots encreuats

Us oferim aquesta activitat de mots encreuats, adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil Cicle Inicial, amb la que els nostres alumnes podran ampliar el vocabulari i millorar l’ortografia. Al Nivell 1 els encreuats s’han de resoldre amb majúscules i al Nivell 2 també s’han de col·locar els accents a les paraules.

Palabra intrusa (1)

Os ofrecemos este juego, pensado para el alumnado del Ciclo Inicial, con el que podrán ampliar y trabajar el vocabulario básico de diferentes temas. También es adecuado para el alumnado recién llegado y con alumnos de Educación Infantil con un alto nivel de comprensión lectora.

Los niños y niñas tendrán que encontrar la palabra que no está relacionada con las otras: la intrusa. Podrán escoger entre dos niveles de dificultad.

Paraula intrusa (1)

Us oferim aquest joc, pensat per a l’alumnat del Cicle Inicial, amb el que podran ampliar i treballar el vocabulari bàsic de diferents temes. També és adient per a alumnat nouvingut i amb alumnes d’Educació Infantil, amb un alt nivell de comprensió lectora.

Els nens i nenes hauran de trobar la paraula que no està relacionada amb les altres: la intrusa. Podran triar entre dos nivells de dificultat.

Intruses de Nadal

Us oferim aquest joc, pensat per a l’alumnat del Cicle Inicial, amb el que podran ampliar i treballar el vocabulari del Nadal. També és adient per a alumnat nouvingut.

Els nens i nenes hauran de trobar la paraula que no està relacionada amb les altres: la intrusa.

Captura de pantalla del joc:

Verbs en acció 6

Us oferim la quarta activitat de la sèrie “Verbs en acció” adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial, amb la que els nens i nenes hauran de triar el verb que correspon a la frase.

Amb aquesta activitat, ampliaran el seu vocabulari. També és un joc adient per a l’alumnat nouvingut.

Altres activitats de la sèrie:

Verbs en acció 5

Us oferim la tercera activitat de la sèrie “Verbs en acció” adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial, amb la que els nens i nenes hauran de triar el verb que correspon a la frase.

Amb aquesta activitat, ampliaran el seu vocabulari. També és un joc adient per a l’alumnat nouvingut.

Altres activitats de la sèrie:

Verbs en acció 4

Us oferim la segona activitat de la sèrie “Verbs en acció” adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial, amb la que els nens i nenes hauran de triar el verb que correspon a la frase.

Amb aquesta activitat, ampliaran el seu vocabulari. També és un joc adient per a l’alumnat nouvingut.

Altres activitats de la sèrie:

Verbs en acció 3

Us oferim la primera activitat de la sèrie “Verbs en acció” adreçada a l’alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial, amb la que els nens i nenes hauran de triar el verb que correspon a la frase. Amb aquesta activitat, ampliaran el seu vocabulari. També és un joc adient per a l’alumnat nouvingut.