Aspectes psicològics relacionats amb l’esport

Especialistes en psicologia esportiva coincideixen en identificar la pràctica de l’esport com una diversió, la satisfacció resideix principalment en la seva pràctica, en major mesura que en els resultats.

Es donen diversos nivells en el plaer personal de la pràctica esportiva.

Un primer nivell està ocupat per aquelles persones que practiquen l’esport com un passatemps, i no tenen la meta de ser professionals o no l’importa la qualitat a l’hora de fer els exercicis.

En el segon nivell està ocupat per les persones que el plaer el troben en el seu esforç corporal per si mateixos. Consideren l’esport com un recte per al seu rendiment físic.

Professionals de la psicologia diuen que en aquesta situació l’humà necessita provar la seva capacitat màxima i arribar al límit.

Els motius que fan practicar un esport poden ser:

  • La diversió i l’autoexpressió corporal.
  • El desenvolupament de la mateixa energia física com a prova de la capacitat potencial.
  • La recerca de reconeixement, aprovació i prestigi.
  • L’obtenció d’un trofeu o premi, l’orgull de pertànyer a un club o equip de prestigi.
  • La superació de sentiments d’inferioritat si s’obtenen èxits esportius.
  • Descarregar la pròpia agressivitat.
  • L’amor al risc i a les emocions, si es practiquen certs esports perillosos.
  • Escapar de la monotonia de la feina diària i dels problemes.
  • Mantenir una bona salut.
  • Aconseguir beneficis econòmics i socials (aquesta motivació és vàlida únicament per a esportistes professionals).
Resultado de imagen de aspectos psicologicos del deporte

https://www.theodysseyonline.com/2016-year-healthier-mind