ARTICLE 5 Connexions: Reflexions sobre la propietat intel·lectual i la protecció de dades

L’ús habitual de la tecnologia i de la xarxa implica tenir una actitud crítica i reflexiva a l’hora de fer-ne un  ús correcte.

La xarxa és un espai ple d’oportunitats per a tots, ja siguin grans o petites, i per això és molt important saber el que exposa a competència digital i alhora ser conscient dels riscos que pot comportar.

La propietat intel.lectual va més enllà del que són els aspectes ètics i de seguretat que van relacionats amb l’ús d’internet. Això implica que el fet de disposar d’un entorn virtual d’aprenentatge calgui garantir una seguretat. De fet, quan a classe fem alguna activitat i/o treball feta pels nostres alumnes,  si volem compartir-lo o  publicar-lo, hem de tenir en compte en primer lloc que tota imatge i  veu són dades de caràcter personal i, per tant, el seu tractament ha de complir la normativa vigent.

No es poden fer fotos, ni enregistrament d’àudio i vídeo tant de persones com d’accions  sense el seu consentiment. Conseqüentment, si se’n fa  difusió a les xarxes socials o a Internet incorre en un fet delictiu. Això vol dir que hem d’anar molt alerta a l’hora de publicar i analitzar molt bé com ho portem a terme.

Seguidament, teniu un enllaç sobre competència digital docent que us pot ajudar a l’hora de fer un correcte tractament de la informació per tal de ser competents digitalment. Podeu clicar al següent enllaç:

https://repositori.educacio.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.12694/229/competencia_digital_docent_del_professorat_de_catalunya_2018.pdf

És imprescindible tenir el consentiment dels pares o dels tutors legals de l’infant i alhora tenir present que l’autorització ha de contenir informació concreta per fer difusió de qualsevol dada, de l’ entorn de difusió, així com de la temporalitat d’aquesta difusió…

Finalment, no ens hem d’oblidar que hi ha llicències de Creative Commons basades en la legislació del dret intel.lectual i els drets d’autor/a, i això  dóna lloc a què l’autor/ pugui decidir certes condicions d’ús i distribució de la seva obra.

https://xtec.gencat.cat/ca/centres/propintel_dretauto/llicencies_cc/

En el webinar de la Yasmina Solé que ens parla sobre la propietat intel.lectual en els centres educatius,  em quedo amb què per regla general quan treballem amb obres,  tots els drets queden reservats a l’autor/a i aquests drets els tenim durant tota la vida (fins i tot 70 anys després de la mort). Hem de demanar autorització i respectar l’autoria, sempre!

Penso que a vegades potser no som del tot conscients que és l’autor/a el qui és propietari i només ell/a pot usar, modificar o distribuir la seva obra. Això vol dir que  si una tercera persona vol utilitzar-la, ha de demanar permís. Si anem més enllà, ja entraríem en el món de les llicències i aquí ja només ens permetria  tenir l’obra per a ús personal i no distribuir-la.

A continuació teniu una Infografia que explica molt breument i de manera molt entenedora la protecció de dades als centres:

2022-Infografia-ProteccioDades-Centres

Finalment, volia fer un repàs del webinar de la Rosa Parrilla sobre Xarxa territorial de cultura digital, defineix el tractament de dades com a qualsevol operació realitzada sobre dades personals per mitjans automatizats o no tan si ho fem amb mitjans tecnològics com recollint les dades amb paper i això vol dir recollir dades, estructurar-les , utilitzar-les, suprimir-les…Els titulars de les dades  de l’alumnat no són els centres educatius, sino que són aquells nens o nenes que estan al centre educatiu o el professorat.

Potser el fet que existeixi una legislació sobre la propietat intel·lectual, que reguli, i aclareixi com fer ús de les obres i creacions dels nostres alumnes, ens ajudi a ser més curosos a l’hora de distribuir fragments o parts de qualsevol de les seves creacions. Penso que si no hi haguessin uns límits,  no podríem garantir un equilibri entre els drets dels autors i els dels usuaris que fem servir les seves obres. Per sort hi ha la Llei de la propietat intel·lectual i això ens ajuda a ser curosos i respectuosos i alhora curar-nos en salut!

ARTICLE 4 Consells sobre Ciberseguretat

 

Estem en una era tecnològica on tot canvia molt ràpid i  on per desgràcia també  hem de ser conscients dels riscos cibernètics de la ciberseguretat i de les magnituds del cibercrim.

S’està parlant molt de ciberseguretat i això implica prendre mesures per evitar mals majors: això implica protegir les propietats de les dades i els sistemes d’informació. Per aquest motiu, la  ciberseguretat  que afecta molts àmbits, i afecta plenament a les nostres pròpies interaccions a tots nivells i fins i tot a nivell més personal.

La convergència de diferents tecnologies com puguin ser la intel.ligència artificial pot ajudar a detectar amenaces, vigilar la xarxa, trobar vulnerabilitats a temps real…o bé  el metavers que amb la interacció al mateix temps de persones, màquines  en entorns virtuals mouen gran quantitat de dades personals d’escàndol.

Per tant, ja que durant  les nostres vides guardem molta informació important tan professional com personal, això requereix una sèrie de mesures preventives per tal prevenir  en la mesura possible qualsevol atac cibernètic.

Per aquest motiu, són necessaris alguns consells per no caure en paranys innecessaris i protegir-nos de tal manera que es pugui preservar el màxim d’intacte la nostra privacitat digital. Aquí us deixo un petit recull amb alguns consells que espero que us ajudin.

 

https://www.powtoon.com/html5-studio/?#/edit/fjb6TwV4ous

 

 

 

ARTICLE 6: PROTECCIÓ DE DADES COM ENS AFECTA?

S’està parlant molt del tractament de dades i de la protecció de les dades personals, però a vegades potser no som del tot conscients del què són les dades personals i  del què significa tractar-les?

Són dades personals totes les informacions relatives a una persona física que la fan identificable o que es pugui determinar.

 

Calen uns principis, és a dir una  normativa de protecció de dades  que caldrà tenir en compte a l’hora de tractar dades personals.

Partint de la base que qualsevol acció que es fa d’una dada suposa un tractament, cal considerar que prèviament cal un consentiment, de manera que  aquest consentiment sigui vàlid i ens pugui servir de base jurídica, cal que compleixi una sèrie de requisits.

Les escoles han de garantir la protecció de l’interès dels menors i dels seus drets i llibertats fonamentals. sobretot  en el moment de la publicació o difusió de les seves dades personals a través d’internet.

Quan es vulgui publicar imatges dels alumnes cal disposar del consentiment previ dels pares o tutors dels alumnes. Les dades que es donen han de ser exactes i actualitzades, i és necessari informar  de qui recull les dades, quin és el tractament que se’n farà i quines són les finalitats de l’obtenció de les dades. A més, les dades no es poden conservar  indefinidament, cosa que implicarà establir un protocol d’eliminació.

Fa por pensar també en els ciberatacs que es produeixen en el sector educatiu, per això és molt necessari  que tots i totes siguem capaços d’adoptar algunes estratègies en ciberseguretat per evitar ensurts…Si ve el risc zero és difícil, si optem per algunes mesures potser ho posem una mica més difícil als possibles hackers!

En primer lloc, canviar les contrasenyes sovint i  pensar que si la clau és molt curta o és dèbil, més fàcil és d’identificar. Una altra cosa molt important és encriptar dades

S’han de revisar els arxius adjunts o els enllaços per assegurar-nos que és fiable, i els correus electrònics poc corrents caldria comprovar si darrera hi ha una suplantació d’identitat o no.

Per últim també cal considerar que és bàsic disposar d’un sistema de còpies de seguretat .

Per acabar, mencionar que cal ser molt conscients a l’hora de prendre mesures  ja que això ajuda a prevenir ciberatacs. Per desgràcia, l’activitat cibercriminal continua el camí de batre nous rècords i traspassa sovint línies vermelles ja que no para de créixer i esdevé una autèntica amenaça.