ARTICLE 5 Connexions: Reflexions sobre la propietat intel·lectual i la protecció de dades

L’ús habitual de la tecnologia i de la xarxa implica tenir una actitud crítica i reflexiva a l’hora de fer-ne un  ús correcte.

La xarxa és un espai ple d’oportunitats per a tots, ja siguin grans o petites, i per això és molt important saber el que exposa a competència digital i alhora ser conscient dels riscos que pot comportar.

La propietat intel.lectual va més enllà del que són els aspectes ètics i de seguretat que van relacionats amb l’ús d’internet. Això implica que el fet de disposar d’un entorn virtual d’aprenentatge calgui garantir una seguretat. De fet, quan a classe fem alguna activitat i/o treball feta pels nostres alumnes,  si volem compartir-lo o  publicar-lo, hem de tenir en compte en primer lloc que tota imatge i  veu són dades de caràcter personal i, per tant, el seu tractament ha de complir la normativa vigent.

No es poden fer fotos, ni enregistrament d’àudio i vídeo tant de persones com d’accions  sense el seu consentiment. Conseqüentment, si se’n fa  difusió a les xarxes socials o a Internet incorre en un fet delictiu. Això vol dir que hem d’anar molt alerta a l’hora de publicar i analitzar molt bé com ho portem a terme.

Seguidament, teniu un enllaç sobre competència digital docent que us pot ajudar a l’hora de fer un correcte tractament de la informació per tal de ser competents digitalment. Podeu clicar al següent enllaç:

https://repositori.educacio.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.12694/229/competencia_digital_docent_del_professorat_de_catalunya_2018.pdf

És imprescindible tenir el consentiment dels pares o dels tutors legals de l’infant i alhora tenir present que l’autorització ha de contenir informació concreta per fer difusió de qualsevol dada, de l’ entorn de difusió, així com de la temporalitat d’aquesta difusió…

Finalment, no ens hem d’oblidar que hi ha llicències de Creative Commons basades en la legislació del dret intel.lectual i els drets d’autor/a, i això  dóna lloc a què l’autor/ pugui decidir certes condicions d’ús i distribució de la seva obra.

https://xtec.gencat.cat/ca/centres/propintel_dretauto/llicencies_cc/

En el webinar de la Yasmina Solé que ens parla sobre la propietat intel.lectual en els centres educatius,  em quedo amb què per regla general quan treballem amb obres,  tots els drets queden reservats a l’autor/a i aquests drets els tenim durant tota la vida (fins i tot 70 anys després de la mort). Hem de demanar autorització i respectar l’autoria, sempre!

Penso que a vegades potser no som del tot conscients que és l’autor/a el qui és propietari i només ell/a pot usar, modificar o distribuir la seva obra. Això vol dir que  si una tercera persona vol utilitzar-la, ha de demanar permís. Si anem més enllà, ja entraríem en el món de les llicències i aquí ja només ens permetria  tenir l’obra per a ús personal i no distribuir-la.

A continuació teniu una Infografia que explica molt breument i de manera molt entenedora la protecció de dades als centres:

2022-Infografia-ProteccioDades-Centres

Finalment, volia fer un repàs del webinar de la Rosa Parrilla sobre Xarxa territorial de cultura digital, defineix el tractament de dades com a qualsevol operació realitzada sobre dades personals per mitjans automatizats o no tan si ho fem amb mitjans tecnològics com recollint les dades amb paper i això vol dir recollir dades, estructurar-les , utilitzar-les, suprimir-les…Els titulars de les dades  de l’alumnat no són els centres educatius, sino que són aquells nens o nenes que estan al centre educatiu o el professorat.

Potser el fet que existeixi una legislació sobre la propietat intel·lectual, que reguli, i aclareixi com fer ús de les obres i creacions dels nostres alumnes, ens ajudi a ser més curosos a l’hora de distribuir fragments o parts de qualsevol de les seves creacions. Penso que si no hi haguessin uns límits,  no podríem garantir un equilibri entre els drets dels autors i els dels usuaris que fem servir les seves obres. Per sort hi ha la Llei de la propietat intel·lectual i això ens ajuda a ser curosos i respectuosos i alhora curar-nos en salut!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *