ARTICLE 9. RECURS DIGITAL PER TREBALLAR UN VECTOR: LA COEDUCACIÓ I LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Dels sis vectors del currículum he triat : La coeducació i  La perspectiva de gènere.
En un model d’educació en igualtat, les nostres classes  hauríen de ser una mostra del món real on hi  conviuen tots els gèneres, per tant, des de petits hem d’aprendre  a relacionar-nos, respectar-nos i conviure pacíficament.
Hem de trencar estereotips ja que malauradament encara n’hi ha molts a la nostra societat. Amb esforç i amb una bona base podem contribuir a fer una societat més justa i que no faci tantes diferències. Tot i que encara hi ha un llarg camí per recórrer, podem posar-hi el nostre granet de sorra!
Un conte que us proposo és el de Les tres metgesses  que és un conte inspirat en personatges reals i el podeu trobar a( Una mà de contes) per treballar a l’aula com a un recurs més…
Podem analitzar-lo preguntant-nos  Què fan aquestes dones?o bé  Com creieu que ho han aconseguit? Per  què són importants per nosaltres?
D’altra banda, de recursos digitals en tenim un munt i us proposo un JClic que m’ha semblat molt interessant:
 o bé:
A classe podem parlar de dones importants a la nostra vida, fer una petita exposició ja sigui amb fotografies, amb textos… i fer un recull de les dones referents a la nostra vida que segur que en trobarem!
També volia compartir el moviment de  #NoMoreMatildas En aquesta pàgina web hi trobem la història de  moltes d’aquestes dones que van ser claus pels avenços científics i tecnològics però que han viscut sota l’anonimat.

ARTICLE 12: THIN SLIDES

Vivim  en una socientat que es mou a un ritme vertiginós sotmesa a un canvi evolutiu constant.

La velociat a la que es produeixen els canvis és tan ràpida que adaptar-se a aquests canvis no és gens fàcil.

L’era tecnològica en la que vivim actualment, ens porta a incorporar coneixements i habilitats en la competència digital necessaris per adquirir-ne un bon domini. L’adquisició d’aquesta competència digital ens porta alhora cap a un camí ple d’incerteses i tot i que l’ IA és una tecnologia amb un potencial enorme, encara és una tecnologia molt nova i complexa.

Aplicar l’IA al sistema i conviure amb ella no és gens fàcil i els humans estem a anys llum per entendre els algoritmes de l’IA.

Tot plegat fa bastanta por, ja que aspectes com poden ser el fet de formular hipòtesis o raonar deductivament mitjançant la construcció de programes que portin a terme aquestes funcions, i que no sigui el cervell humà qui les faci, ens fa sentir vulnerables com a éssers humans.

La nostra competència digital mai estarà a l’alçada de l’IA i per això cal ser crítics i tenir seny. Els canvis són i seran constants, i tot i que com a docents volem arribar a  captar l’atenció dels nostres estudiants i utilitzar les TIC ens ajuda a captar l’atenció dels nostres alumnes, hem de tenir clar que el ritme vertiginós de les tecnologies supera als humans. Estar al dia és evolucionar constantment!

És per això que la meva diapositiva es resumeix així: Canvis constants!

https://www.canva.com/design/DAFjKUC-_Vk/46orasb6sam9cqAin13gAw/edit?utm_content=DAFjKUC-_Vk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

 

 

ARTICLE 10: SITUACIÓ D’APRENENTATGE UTILITZANT NOVES TECNOLOGIES

Revisar les coses que fem com a docents és fer una reflexió sobre la nostra tasca com a educadors.

Si observem els indicadors per analitzar les situacions d’aprenentatge, hem  de mirar que es parteixi d’una pregunta, dilema o problema al qual cal donar resposta. Els continguts s’han d’avenir de manera integrada al context real i alhora s’ha de comprovar que els objectius i els criteris de les situacions d’aprenentatge tinguin uns seqüència lògica i responguin al cicle de l’aprenentatge amb idees prèvies i nous sabers.

A la meva proposta, he intentat que es compleixin els criteris i que hi hagi indagació i recerca així com tasques de complexitat cognitiva variada. També hi ha treball cooperatiu i part del treball individual, la qual cosa es fomenta l’autonomia dels alumnes.

També s’utilitzen recursos digitals com a un instrument més i com no, la conversa per fer preguntes i trobar respostes a l’hora de fer recerca d’informació.

Crec que proporcionar un bon feedback és imprescindible per ajudar als nostres alumnes a aconseguir els seus reptes i que a la vegada consolidin nous aprenentatges.

https://docs.google.com/presentation/d/1VzV6OF8hjjT8XPzej6QcwGo-9BQZYYtdIooTKS8Heyg/edit#slide=id.g227fd7cb340_0_0