ARTICLE 12: THIN SLIDES

Vivim  en una socientat que es mou a un ritme vertiginós sotmesa a un canvi evolutiu constant.

La velociat a la que es produeixen els canvis és tan ràpida que adaptar-se a aquests canvis no és gens fàcil.

L’era tecnològica en la que vivim actualment, ens porta a incorporar coneixements i habilitats en la competència digital necessaris per adquirir-ne un bon domini. L’adquisició d’aquesta competència digital ens porta alhora cap a un camí ple d’incerteses i tot i que l’ IA és una tecnologia amb un potencial enorme, encara és una tecnologia molt nova i complexa.

Aplicar l’IA al sistema i conviure amb ella no és gens fàcil i els humans estem a anys llum per entendre els algoritmes de l’IA.

Tot plegat fa bastanta por, ja que aspectes com poden ser el fet de formular hipòtesis o raonar deductivament mitjançant la construcció de programes que portin a terme aquestes funcions, i que no sigui el cervell humà qui les faci, ens fa sentir vulnerables com a éssers humans.

La nostra competència digital mai estarà a l’alçada de l’IA i per això cal ser crítics i tenir seny. Els canvis són i seran constants, i tot i que com a docents volem arribar a  captar l’atenció dels nostres estudiants i utilitzar les TIC ens ajuda a captar l’atenció dels nostres alumnes, hem de tenir clar que el ritme vertiginós de les tecnologies supera als humans. Estar al dia és evolucionar constantment!

És per això que la meva diapositiva es resumeix així: Canvis constants!

https://www.canva.com/design/DAFjKUC-_Vk/46orasb6sam9cqAin13gAw/edit?utm_content=DAFjKUC-_Vk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton