ARTICLE 9. RECURS DIGITAL PER TREBALLAR UN VECTOR: LA COEDUCACIÓ I LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Dels sis vectors del currículum he triat : La coeducació i  La perspectiva de gènere.
En un model d’educació en igualtat, les nostres classes  hauríen de ser una mostra del món real on hi  conviuen tots els gèneres, per tant, des de petits hem d’aprendre  a relacionar-nos, respectar-nos i conviure pacíficament.
Hem de trencar estereotips ja que malauradament encara n’hi ha molts a la nostra societat. Amb esforç i amb una bona base podem contribuir a fer una societat més justa i que no faci tantes diferències. Tot i que encara hi ha un llarg camí per recórrer, podem posar-hi el nostre granet de sorra!
Un conte que us proposo és el de Les tres metgesses  que és un conte inspirat en personatges reals i el podeu trobar a( Una mà de contes) per treballar a l’aula com a un recurs més…
Podem analitzar-lo preguntant-nos  Què fan aquestes dones?o bé  Com creieu que ho han aconseguit? Per  què són importants per nosaltres?
D’altra banda, de recursos digitals en tenim un munt i us proposo un JClic que m’ha semblat molt interessant:
 o bé:
A classe podem parlar de dones importants a la nostra vida, fer una petita exposició ja sigui amb fotografies, amb textos… i fer un recull de les dones referents a la nostra vida que segur que en trobarem!
També volia compartir el moviment de  #NoMoreMatildas En aquesta pàgina web hi trobem la història de  moltes d’aquestes dones que van ser claus pels avenços científics i tecnològics però que han viscut sota l’anonimat.

ARTICLE 12: THIN SLIDES

Vivim  en una socientat que es mou a un ritme vertiginós sotmesa a un canvi evolutiu constant.

La velociat a la que es produeixen els canvis és tan ràpida que adaptar-se a aquests canvis no és gens fàcil.

L’era tecnològica en la que vivim actualment, ens porta a incorporar coneixements i habilitats en la competència digital necessaris per adquirir-ne un bon domini. L’adquisició d’aquesta competència digital ens porta alhora cap a un camí ple d’incerteses i tot i que l’ IA és una tecnologia amb un potencial enorme, encara és una tecnologia molt nova i complexa.

Aplicar l’IA al sistema i conviure amb ella no és gens fàcil i els humans estem a anys llum per entendre els algoritmes de l’IA.

Tot plegat fa bastanta por, ja que aspectes com poden ser el fet de formular hipòtesis o raonar deductivament mitjançant la construcció de programes que portin a terme aquestes funcions, i que no sigui el cervell humà qui les faci, ens fa sentir vulnerables com a éssers humans.

La nostra competència digital mai estarà a l’alçada de l’IA i per això cal ser crítics i tenir seny. Els canvis són i seran constants, i tot i que com a docents volem arribar a  captar l’atenció dels nostres estudiants i utilitzar les TIC ens ajuda a captar l’atenció dels nostres alumnes, hem de tenir clar que el ritme vertiginós de les tecnologies supera als humans. Estar al dia és evolucionar constantment!

És per això que la meva diapositiva es resumeix així: Canvis constants!

https://www.canva.com/design/DAFjKUC-_Vk/46orasb6sam9cqAin13gAw/edit?utm_content=DAFjKUC-_Vk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

 

 

ARTICLE 5 Connexions: Reflexions sobre la propietat intel·lectual i la protecció de dades

L’ús habitual de la tecnologia i de la xarxa implica tenir una actitud crítica i reflexiva a l’hora de fer-ne un  ús correcte.

La xarxa és un espai ple d’oportunitats per a tots, ja siguin grans o petites, i per això és molt important saber el que exposa a competència digital i alhora ser conscient dels riscos que pot comportar.

La propietat intel.lectual va més enllà del que són els aspectes ètics i de seguretat que van relacionats amb l’ús d’internet. Això implica que el fet de disposar d’un entorn virtual d’aprenentatge calgui garantir una seguretat. De fet, quan a classe fem alguna activitat i/o treball feta pels nostres alumnes,  si volem compartir-lo o  publicar-lo, hem de tenir en compte en primer lloc que tota imatge i  veu són dades de caràcter personal i, per tant, el seu tractament ha de complir la normativa vigent.

No es poden fer fotos, ni enregistrament d’àudio i vídeo tant de persones com d’accions  sense el seu consentiment. Conseqüentment, si se’n fa  difusió a les xarxes socials o a Internet incorre en un fet delictiu. Això vol dir que hem d’anar molt alerta a l’hora de publicar i analitzar molt bé com ho portem a terme.

Seguidament, teniu un enllaç sobre competència digital docent que us pot ajudar a l’hora de fer un correcte tractament de la informació per tal de ser competents digitalment. Podeu clicar al següent enllaç:

https://repositori.educacio.gencat.cat/bitstream/handle/20.500.12694/229/competencia_digital_docent_del_professorat_de_catalunya_2018.pdf

És imprescindible tenir el consentiment dels pares o dels tutors legals de l’infant i alhora tenir present que l’autorització ha de contenir informació concreta per fer difusió de qualsevol dada, de l’ entorn de difusió, així com de la temporalitat d’aquesta difusió…

Finalment, no ens hem d’oblidar que hi ha llicències de Creative Commons basades en la legislació del dret intel.lectual i els drets d’autor/a, i això  dóna lloc a què l’autor/ pugui decidir certes condicions d’ús i distribució de la seva obra.

https://xtec.gencat.cat/ca/centres/propintel_dretauto/llicencies_cc/

En el webinar de la Yasmina Solé que ens parla sobre la propietat intel.lectual en els centres educatius,  em quedo amb què per regla general quan treballem amb obres,  tots els drets queden reservats a l’autor/a i aquests drets els tenim durant tota la vida (fins i tot 70 anys després de la mort). Hem de demanar autorització i respectar l’autoria, sempre!

Penso que a vegades potser no som del tot conscients que és l’autor/a el qui és propietari i només ell/a pot usar, modificar o distribuir la seva obra. Això vol dir que  si una tercera persona vol utilitzar-la, ha de demanar permís. Si anem més enllà, ja entraríem en el món de les llicències i aquí ja només ens permetria  tenir l’obra per a ús personal i no distribuir-la.

A continuació teniu una Infografia que explica molt breument i de manera molt entenedora la protecció de dades als centres:

2022-Infografia-ProteccioDades-Centres

Finalment, volia fer un repàs del webinar de la Rosa Parrilla sobre Xarxa territorial de cultura digital, defineix el tractament de dades com a qualsevol operació realitzada sobre dades personals per mitjans automatizats o no tan si ho fem amb mitjans tecnològics com recollint les dades amb paper i això vol dir recollir dades, estructurar-les , utilitzar-les, suprimir-les…Els titulars de les dades  de l’alumnat no són els centres educatius, sino que són aquells nens o nenes que estan al centre educatiu o el professorat.

Potser el fet que existeixi una legislació sobre la propietat intel·lectual, que reguli, i aclareixi com fer ús de les obres i creacions dels nostres alumnes, ens ajudi a ser més curosos a l’hora de distribuir fragments o parts de qualsevol de les seves creacions. Penso que si no hi haguessin uns límits,  no podríem garantir un equilibri entre els drets dels autors i els dels usuaris que fem servir les seves obres. Per sort hi ha la Llei de la propietat intel·lectual i això ens ajuda a ser curosos i respectuosos i alhora curar-nos en salut!