ARTICLE 8: Eines i estratègies digitals per desplegar el DUA

El disseny universal per a l’aprenentatge (DUA) ens hauria de fer reflexionar sobre com s’hauria de repensar el currículum i l’avaluació on l’ús de la tecnologia doni resposta a la diversitat i ofereixi una educació accessible i alhora també suport per atendre les necessitats de tots els estudiants des del principi.

Planificar tot desenvolupant el currículum considerant els objectius,  mètodes, materials i avaluacions ens ajuda a entendre que en els diferents entorns d’aprenentatge s’ha de poder atendre a tothom, sigui quina sigui la seva condició, passant pels superdotats i amb altes capacitats a aquells que presenten més dificultats i que són particularment més vulnerables.

Per això des de la perspectiva de la DUA,  l’ús de la tecnologia està pensat per donar resposta a la diversitat i oferir una educació accessible i de qualitat per a tothom.

Sobre una eina o estratègia entorn del punt de verificació 5.2 en el que parla sobre utilitzar diverses eines per a la construcció i la composició. Per tal d’implementar-ho ho podem fer de diverses maneres.

Ens podem trobar per exemple que haguem de prendre apunts o, si els generem nosaltres, caldria que estiguessin subtitulats. També pot passar la situació al revés, que d’apunts que tinguem fets haguem de passar-los  a un redactat en ordinador, però, després d’estar tantes hores davant d’una pantalla, estem cansats de seguir teclejant i ja ens faci mal la vista. Altres casos podrien ser per exemple el fet poder  transcriure gravacions d’àudio o vídeo.

Entre altres coses, podem proporcionar correctors ortogràfics, correctors gramaticals i programari de predicció de paraules com també proporcionar programari de reconeixement de veu i convertidors text-veu. Aquests últims ens poden ajudar en casos en les que  persones amb discapacitat lectora, discapacitat visual i problemes de concentració poden beneficiar-se enormement de la funció de text a parla.

Per això, eines com oTranscribe  ens permet transcriure àudio i vídeo i podem modificar la velocitat amb la que reproduïm els arxius. Això ens facilita transcriure’ls si cal i també podem anar des del vídeo/àudio sense treure les mans del teclat (amb les tecles F1, F2 i Esc)  que això és molt comòde a l’hora de treballar.

ARTICLE 11: Connexions del mapa hexagonal

Els mapes hexagonals són una excel.lent manera de fer mapes conceptuals i organitzar idees i conceptes diferents que ens poden ajudar molt a l’hora de fer activitats amb els nostres alumnes.

S’utilitzen figures geomètriques en forma d’hexagon, de manera que amb els seus sis costats, es poden fer connexions amb altres idees en els altres hexagons i la discussió sobre com connectar-los serà diferent cada vegada de manera que això generarà un debat cada vegada que pot ser molt motivador.

No coneixia els mapes hexagonals i m’ha agradat molt la idea perquè poden donar molt de sí, entre altres coses perquè la discussió per col.locar els hexàgons està assegurada i això implica que els alumnes intercanviïn opinions i hi hagi un diàleg entre ells.

Si ens endinsem en els diferents instruments d’avaluació amb eines digitals, podem augmentar l’eficàcia d’aquests instruments i  identificar els elements i les accions clau per dur amb èxit una tasca així com seguir consolidant els aprenentatges.

Com saber-ne més d’alguns instruments d’avaluació? 

Doncs bé, la pràctica i l’ús de diversos instruments d’avaluació ens ajuden a tenir més informació sobre en quin punt està cadascú dels nostres alumnes i alhora reflexionar, compartir i aprendre. Penso que també és important donar un bon Feedback i sobretot no oblidar que aprendre significativament  en un context on són els aprenentatges són útils per l’aprenent.

La finalitat de l’avaluació  hauria de ser la d’adquirir estratègies i coneixements que li permetin als nens i nenes aprendre autònomament. I per això hi ha diversos instruments per fer-ho:

A partir de l’observació a l’aula, podem introduir preguntes obertes, els organitzadors gràfics, les carpetes d’aprenentarge, la llibreta d’aula, el diari d’aula, els portfolios, l’autoavaluació, la coavaluació, les rúbriques holístiques, les rúbriques analítiques, les bases d’orientació i les rúbriques, els murals, o maquetes, lapbooks, infografies…

El docent en tot moment fa una observació directa en la que cal delimitar quins paràmetres observarem, de quina manera recollim les dades i com traslladarem aquestes dades perquè siguin útils.

En el nostre grup, l’Aurora, la Txell i jo hem intentat col.locar els nostres hexàgons i tot i que hem canviat les peces vàries vegades,  finalment hem pogut  justificar les nostres respostes i hem arribat a un acord. Ha estat una activitat molt interessant i m’ha agradat fer-la!

A continuació, trobareu l’enllaç del Flip amb les nostres respostes.

https://flip.com/groups/14163022/topics/34450141/responses/422511768/comments

 

ARTICLE 10: Situació d’aprenentatge utilitzant tecnologies digitals

Avaluar és una tasca que pot esdevenir feixuga i permet  que els alumnes siguin conscients de com van aprenent i dels aprenentatges que va adquirint.

Cal que entre altres coses es puguin recollir el màxim de varietat de dades en situacions reals d’aprenentatge.

Els tipus d’avaluació es relacionen amb els instruments d’avaluació i en funció del moment i de la finalitat, hem de pensar molt bé en el tipus d’activitats i en els diferents tipus d’instruments d’avaluació.

Podem fer servir gran varietat d’instruments amb diferents eines digitals considerant que és el mestre qui acompanya i introdueix els sabers
quan són necessaris i que es respecten els diferents ritmes de treball de l’alumnat

Es té en compte el procés i no només el resultat final (avaluació com a regulació de l’aprenentatge). A més no ens hem d’oblidar d’utilitzar els recursos digitals, entre d’altres, com a instruments que estimulin la curiositat i la creativitat en l’alumnat.

Partint de la base que una situació d’aprenentatge ha de plantejar un repte  en forma de pregunta o de de problema a la que cal donar una resposta, cal que aquest provoqui que l’alumne tingui una inquietutd i un paper actiu per tal de donar-li una resposta.

La situació d’aprenentatge permet que l’alumne realitzi activitats que
desenvolupin competències específiques de la matèria o àrea.
L’alumne ha de dur a terme  accions de diversa exigència cognitiva i habilitats de relació, motrius i emocionals.

Cal considerar que per tal de no oblidar-nos aspectes importants a l’hora d’avaluar en les situacions d’aprenentatge, podem fer una llista de verificació per tal de comprovar que no ens deixem res al tinter. I per acabar d’amanir-ho tot, amb l’ús de la tecnologia i incorporant competències digitals podem donar resposta o crear un producte final vagi més enllà.

 

 

 

ARTICLE 7: Canal Educatiu a Youtube i Connexions

Una bona manera de conèixer continguts educatius és mitjançant  el canal Edutopia. Aquí es poden trobar un munt d’idees i recursos que podem treballar amb els n0stres alumnes: des de Projectes, integració de les TIC a l’aula

https://www.youtube.com/@edutopia/about

L’Edutopia és una font d’inspiració per trobar informació sobre les coses que funcionen en educació i de pas un es pot impregnar de noves idees.

Pots visualitzar vídeos molt interessants, amb eines i recursos que ens poden ajudar en el nostre dia a dia com a docents, i com no ens posen ajudar a fer les nostres classes més dinàmiques, divertides i ben estructurades.

ARTICLE 6: Ens connectem mitjançant Aplicacions de mSchools Toolbox

Toolbox va adreçat a la comunitat educativa i podem trobar un ampli repertori d’Apps seleccionades i avaluades pel món educatiu que un no se l’acaba.

Un dels objectius és promoure l’ús d’apps educatives i compartir metodologies m-learning, en què la formació i l’educació no poden tancar els ulls a aquesta realitat i que entre altres coses un dels seus punts forts és la motivació, ja que les noves generacions ja són tan tecnològiques que ja hi estan molt familiaritzades. Així que al ser tot plegat fruit d’un avanç vertiginós de la tecnologia i no ens pot deixar indiferents.

Personalment una de les maneres que a mi m’agrada de treballar és utilitzar el Kahoot i Plikers que són unes eines amb potencial i que en podem treure molt profit. Kahoot dóna molt joc a preparar preguntes d’una manera molt challenging i que motiva als alumnes a donar resposta a les preguntes que plantentegem els docents. I com no, els alumnes s’ho passen molt bé responent-les de manera ràpida i d’una forma divertida com si fessin un concurs.

    Kahoot

 

Potser una de les desavantatges és el temps que el doncent ha de fer servir per formular les preguntes i les respostes perquè si es vol fer bé, cal dedicar-hi una bona estona.

Per altra banda, l’ Applicació de Plickers també permet fer avaluacions a través de multiple choice, verdader o fals per obtenir dades a temps real. En els Reports podem veure els percentatges de respostes correctes de cada pregunta, podem veure els encerts de cada alumne i les preguntes que més han fallat o que han contestat correctament…

Plickers

En aquesta aplicació cal descarregar-se un PDF per imprimir-lo i retallar-lo, i això sí que potser això requereix una mica més de temps. Si es vol fer una mica polit i bonic, cal plastificar-ho i així també dura més el material i el podem reutilitzar en altres ocasions. Podem importar llistes des del Google Classroom o afegir-les de manera manual; podem organitzar qüestionaris que preparem des de la nostra Library i posar-ho en carpetes per tal de trobar-los més fàcilmentd’una manera molt fàcil i  per fer-ne un de nou cal clicar sobre el New SET+

De fet, en la versió gratuïta a cada set podem afegir només fins a 5 preguntes, però no és cap problema ja que podem crear diferents sets i llançar-los de manera encadenada a l’alumnat. Les preguntes queden guardades automàticament a la Library i podem afegir varis Sets en una classe clicant a +Add to Que. A la classe necessitem un PC amb un projector per projectar les preguntes a la pantalla digital i l’App de Plickers al mòbil que prèviament ens haurem d’haver descarregat. Aleshores els podrem sincronitzar  i  farem com un joc de màgia!!!!! VOILÀ!!!!

Aquí els alumnes no necessiten cap dispositiu mòbil ja que som nosaltres els que facilitem els codis numerats amb els quals es poden identificar. Seguidament, la càmera del nostre dispositiu ens serveix per llegir aquest codi numerat i en funció de quin aparegui cap amunt obtindrem una resposta o una altra.

Un cop finalitzades les preguntes, podem mostrar els resultats al nostre grup des de l’Apartat Scoresheet; mentre que en l’apartat de Reports podem trobar un històric dels nostres alumnes. Tot plegat ens aporta molta informació sobre cada alumne/a en concret i per aquesta raó penso que és una bona eina i la recomano molt!

A continuació us deixo un recull de tutorials que fan una pinzellada ràpida a algunes aplicacions molt pràctiques que ens poden ajudar en el  nostre dia a dia.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/seminaris-tac/Curs-18-19/sessio-2/tutorials

 

ARTICLE 2: DOCENTS AL SEGLE XXI EN MOVIMENT

Si bé les noves tecnologies acaparen la nostra atenció en una societat que evoluciona a un ritme trepidant,  la transformació digital ha de contribuir a millorar els mètodes d’ensenyament en els centres educatius proporcionant nous avenços que impulsin augmentar la participació i la comunciació tan en l’àmbit docent com per part dels estudiants.

Si que és cert que hi ha moltes barreres digitals que comencen des de la falta de recursos que es puguin invertir en infraestructures tecnològiques per a l’educació, o que per exemple  no hi hagin gaires tècnics especialitzats als centres educatius. Sigui com sigui,  tot moviment comença per petits passos i és aquí on els docents hem de fer un pas endavant i ser valents per afegir-nos a l’era digital. A vegades però, la  por que tenim  al canvi, ja sigui perquè no tenim prou coneixements en temes digitals o simplement perquè no sabem com canviar la manera en la que es transmeten aquests coneixements.

Si com a equip docent anem adquirint més coneixements digitals i fem ús de les noves tecnologies a l’aula, tenim una bona manera de motivar als nostres alumnes i els facilitem d’aprenentatge.

La tecnologia ja no és una eina facilitadora d’aprenentatge, si no que és l’ambient en el qual es desenvolupen tant el professorat com l’alumnat. Els centres educatius s’han d’adaptar a l’època que ens toca viure i a més, a la manera d’aprendre de l’alumnat, perquè al cap i a la fi, el nostre treball com a docents no és basa únicament en ensenyar, es basa principalment en, que l’alumnat aprengui a transformar la informació en coneixement. Per això, el repte està en que els centres educatius innovin no només en tecnologia, si no en les seves concepcions i pràctiques pedagògiques. Això significarà modificar el model d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, canvis en la gestió i les maneres organitzatives de les classes, tutoritzacions de l’alumnat, materials didàctics adequats segons el context i l’alumnat.

Finalment, només volia fer una petita reflexió sobre un parell  d’Apps que m’agraden molt i que utilitzo sovint a l’aula: ClassDojo i el Kahoot. ClassDojo em permet ‘monitoritzar’ el progrés dels meus alumnes a classe d’una forma divertida i que enganxa molt als nens i nenes. És una manera interactiva de diàleg i control del comportament i crec que és una fantàstica manera d’animar als més petits a veure què poden millorar i reconèixer a la vegada les coses que fan bé! Potser a nosaltres com a docents, fer una mica de reflexió sobresobre  aspectes a millorar i també sobre allò que fem bé també ens ajuda a ser més conscients i a fer l’esforç cada dia per superar-nos!

El Kahoot és una manera per treballar continguts i per veure com estan a nivell de coneixements que per ells és un repte per punts i encertar preguntes, però alhora penso que també una una magnífica eina per avaluar-los i em serveix a mi per saber com estan. Fan servir els Chromebooks de manera individual o per parelles i les preguntes que els preparo els ajuden a saber en quin punt estan durant el seu procés  d’aprenentage.

L’era tecnològica pot ser una jungla plena d’aventures però sobretot de reptes…Així que endavant!!!!!